10 nejlepších světových ekonomik

| redakce

Světové ekonomické fórum každoročně publikuje ve své Zprávě o globální konkurenceschopnosti index globální konkurenceschopnosti. O co se jedná? Jde o porovnání jednotlivých zemí na základě jejich ekonomické produktivity. Fórum sleduje 12 pilířů konkurenceschopnosti a monitoruje více než 100 ekonomických ukazatelů. Letos bylo zkoumáno 144 zemí. Které země vyšly ze srovnání nejlépe?

Poznámka: Čísla v závorkách uvádějí pořadí v rámci všech hodnocených zemí.

Zdroj: 247wallst.com

reklama
reklama