12 nejrychleji rostoucích ekonomik světa

| redakce

Světová banka v lednu snížila odhad růstu globální ekonomiky v roce 2013 na 2,4 % (z původních 3 %), pro rok 2014 na 3,1 % (z původních 3,3 %) a stanovila odhad pro rok 2015 ve výši 3,3 %. Pokud se podíváme na vývoj v jednotlivých zemích, jedna věc je zřejmá – nebudou to vyspělé státy, které potáhnou světový HDP.

Světová banka predikuje, že během let 2013 až 2015 bude mít nejvyšší složenou roční míru růstu HDP (CAGR – compounded compounded annual growth rate) následujících dvanáct zemí. Nejedná se o nejbohatší země, právě naopak. Jde o ekonomiky v mnoha případech málo rozvinuté, jejichž hospodářství se opírá o zemědělství nebo těžbu ropy a nerostných surovin. Celkové HDP a HDP na obyvatele většiny z nich se pohybuje na velice nízkých úrovních, a proto dosahují rychlejšího růstu o poznání snadněji.

Zdroj: Světová banka

reklama
reklama