NWR na konci loňského roku odepisovala aktiva, a propadla se proto do hluboké ztráty
|

NWR na konci loňského roku odepisovala aktiva, a propadla se proto do hluboké ztráty

Společně s daty za čtvrtý kvartál společnost NWR oznámila také neauditované hospodářské výsledky za celý rok 2013. Velká část provozního zisku EBITDA za čtvrtý kvartál připadla na uvolněné rezervy určené na zaměstnanecké benefity. Firma také výrazně snížila odhad vytěžitelných zásob uhlí.

NWR Uhlí a koks Akcie ČR Výsledková sezóna

Rok 2013

 • Výnosy z pokračujících činností dosáhly 850 milionů EUR, což představuje pokles o 28 % kvůli klesajícím cenám uhlí.

 • Průměrná cena koksovatelného uhlí činila 98 EUR/t, což znamená pokles o 22 %. Průměrná cena energetického uhlí činila 56 EUR/t, což znamená pokles o 24 %.

 • Hotovostní náklady na těžbu tuny uhlí dosáhly 78 EUR/t, což představuje 10% nárůst při 21% poklesu produkce, avšak 14% pokles při stabilní produkci. Hotovostní náklady na těžbu tuny uhlí ve 4. čtvrtletí roku 2013 byly 68 EUR/t.

 • Výdaje na administrativu a prodej z pokračujících činností klesly o 26 % na 165 milionů EUR.

 • EBITDA z pokračujících činností ve 4Q2013 -10 milionů EUR (odhad: +5,1 milionu EUR). Ve 4. čtvrtletí 2013 EBITDA dosáhl 40 milionů EUR, pozitivně ovlivněn uvolněním rezervy 28 milionů EUR určené na zaměstnanecké benefity.

 • Ztráta z pokračujících operací ve 4Q2013 466,14 milionu EUR (odhad: -39,1 milionu EUR, opravná položka 497 milionů EUR).

 • Tržby ve 4Q2013 dosáhly 216,15 milionu EUR (odhad: 220,2 milionu EUR).

 • Snížení hodnoty aktiv NWR (impairment) o 807 milionů EUR z pokračujících činností.

 • Ztráta z ukončených činností ve výši 56 milionů EUR, včetně ztrát z prodeje ve výši 65 milionů EUR.

 • Základní ztráta na akcii typu A ve výši 3,62 EUR. Očištěná základní ztráta z pokračujících činností na akcii A ve výši 0,86 EUR.

 • Čisté zadlužení na konci roku 625 milionů EUR a hotovost 184 milionů EUR.

 • Vzhledem k předpokládané úspěšné kapitálové restrukturalizaci jsou výkazy zpracovány na principu "going concern" (předpoklad trvání podniku). Na popis materiální nejistoty spojené s použitím tohoto principu, vypracovaný vedením společnosti, pravděpodobně odkáže zpráva auditora.

"Podmínky na trhu v průběhu čtvrtého čtvrtletí loňského roku byly nadále náročné, což se projevilo dalším 15% poklesem globálních spotových cen koksovatelného uhlí. To se nevyhnutelně podepsalo na dojednávání cen našeho koksovatelného uhlí na první kvartál tohoto roku, které v mezikvartálním srovnání klesly o 7 %," vysvětlil Gareth Penny, výkonný předseda představenstva NWR.

"Čistá ztráta kvůli dalšímu odpisu aktiv (497 milionů EUR) dosáhla 465 milionů EUR. Očištěná ztráta o odpisy byla 34 milionů EUR, v souladu s odhady. EBITDA překvapil mírně pozitivně s 40 miliony EUR, čekali jsme jen 5 milionů EUR. Toto číslo však zahrnovalo 28 milionů EUR rozpouštění rezerv na zaměstnanecké benefity. Tržby byly s 216 miliony EUR mírně pod očekáváním, jednotkové těžební náklady klesly o 7 % mezičtvrtletně na 68 EUR/t v souladu s našimi odhady," říká Petr Bártek, analytik z České spořitelny. "Lepší byly jen o něco nižší administrativní náklady. Hotovost dosáhla 184 milionů EUR (157 milionů EUR ve 3Q2013), my jsme odhadovali 210 milionů EUR."

Firma především snížila odhadované vytěžitelné zásoby uhlí v ČR ze 184 milionů tun na pouhých 64 milionů tun (průměrná životnost dolů na loňské produkci jen 7,2 roku). "Výsledky NWR jsou vyloženě negativní kvůli propadu vytěžitelných rezerv. Po roce 2014 lze očekávat rychlý pokles produkce, který bude dále tlačit na výsledky NWR bez ohledu na ceny uhlí, pokud ty raketově nevzrostou," varuje Bártek.

NWR - hospodářské výsledky v jednotlivých kvartálech roku 2013

Provozní výsledky

 • Těžba uhlí v objemu 8,8 milionu tun, prodej uhlí 9,7 milionu tun.
 • Prodej uhlí v poměru 48 % koksovatelného a 52 % energetického.
 • Investiční výdaje na pokračující činnosti 100 milionů EUR (pokles o 55 %).
 • Snížení zásob o 70 % na 350 tisíc tun.
 • Celkový počet zaměstnanců včetně dodavatelských firem nižší o 7 %.
NWR - hospodářské výsledky v letech 2012 a 2013

Opatření na posílení likvidity a optimalizaci obchodního modelu

 • Plánovaných úspor hotovosti ve výši 100 milionů EUR k posílení finanční pozice bylo do konce roku 2013 v plném rozsahu dosaženo.
 • Byl dokončen prodej dceřiné společnosti OKK Koksovny s hrubým výnosem 95 milionů EUR. Příjem 7 milionů EUR odložen na březen 2014.
 • Sjednáno odložené testování a dodatečné podmínky ve vztahu k úvěru ECA.
 • Uzavřena nová kolektivní smlouva s odbory na roky 2014 až 2018, s českým státem podepsáno nezávazné Memorandum o porozumění ohledně Dolu Paskov.

Ceny a cíle na rok 2014

 • Průměrná nasmlouvaná cena koksovatelného uhlí v 1. čtvrtletí 2014 je 91 EUR/t, což představuje pokles o 7 % oproti předchozímu kvartálu. Průměrná nasmlouvaná cena 80 % očekávané produkce energetického uhlí pro celý rok 2014 byla dohodnuta na 54 EUR/t, což znamená pokles o 4 % oproti roku 2013.
 • Cíl pro objem produkce a prodeje stanoven na 9 až 9,5 milionu tun. Cíl pro podíl koksovatelného uhlí v prodejním mixu 55 až 60 %.
 • Investiční výdaje na údržbu a průběžnou obnovu pod 100 milionů EUR.
 • Cílové hotovostní náklady na těžbu tuny uhlí 60 EUR/t ke konci roku, pokud by byl uzavřen Důl Paskov.

Revize kapitálové struktury NWR

Představenstvo 22. ledna 2014 zahájilo revizi kapitálové struktury společnosti NWR. Společnost zahájila diskuse se všemi zainteresovanými stranami s cílem vytvořit a realizovat takovou kapitálovou strukturu, která odráží a respektuje zájmy všech zúčastněných stran. Do diskusí je zapojen i majoritní akcionář NWR, firma BXR, který dal najevo, že je i se svými akcionáři připraven investovat nový kapitál do vhodně revidované kapitálové struktury.

Společnost rovněž zahájila diskuse s poradci ad hoc výboru držitelů dluhopisů, kteří zastupují držitele zajištěných seniorních dluhopisů splatných v roce 2018 v hodnotě 500 milionů EUR, nezajištěných seniorních dluhopisů splatných v roce 2021 v hodnotě 275 milionů EUR a držitele obou typů dluhopisů. "Dokončení tohoto procesu spolu s pokračujícím zlepšováním provozní efektivnosti by mělo NWR umožnit vyjít z nynějšího velmi obtížného období jako konkurenceschopný hráč na evropském trhu černého uhlí. Chceme nadále sledovat dříve ohlášenou strategii stát se evropským lídrem v těžbě a prodeji koksovatelného uhlí do roku 2017," neztrácí dlouhodobý optimismus Penny.

Aktuální stav revize nerostných zásob a rezerv NWR

Firma JT Boyd předběžně ocenila česká aktiva NWR k 31. prosinci 2013 na 64 milionů tun prodejných zásob kategorie JORC (prokázané a pravděpodobné), což představuje 65% pokles oproti stavu 184 milionů tun k 31. prosinci 2012. "Tento pokles v zásadě souvisí se snížením dlouhodobé ceny, kterou NWR ohodnocuje své koksovatelné a energetické uhlí na 108 EUR, respektive 57 EUR za tunu," uvedl ke snížení Gareth Penny.

Co se týče projektu Dębiensko, pro který nyní firma IMC připravuje zprávu o revizi nerostných zdrojů a zásob, je pravděpodobné, že dříve uváděné ekonomicky vytěžitelné zásoby v Dębiensku budou překlasifikovány do kategorie geologických zdrojů.

Americké akcie v úterý po prodlouženém víkendu zlevnily, kurz…
Americké akcie v úterý po prodlouženém víkendu zlevnily, kurz…
včera v 22:30

Americké akcie v úterý po prodlouženém víkendu zlevnily, kurz bitcoinu vystoupil na třítýdenní maximum

Americké akcie v úterý po předchozích šesti nárůstech za sebou oslabily. K jejich poklesu velkou měrou přispěla...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
Rumunsko počítá se zdvojnásobením těžby plynu do roku 2025
včera v 21:36

Rumunsko počítá se zdvojnásobením těžby plynu do roku 2025

Rumunsko do roku 2025 téměř zdvojnásobí svou těžbu zemního plynu, a to díky novým nalezištím v Černém moři. Uvedl to...
Rumunsko Zemní plyn Energetika
Itálie chce zabránit stěhování 500 pracovních míst na Slovensko
včera v 20:25

Itálie chce zabránit stěhování 500 pracovních míst na Slovensko

Italská levicová vláda se dva týdny před volbami pustila do boje za záchranu pěti set pracovních míst, která chce...
Itálie Slovensko Pracovní trh
Reality jdou ve Španělsku na odbyt jako před krizí, jsou levnější
včera v 19:36

Reality jdou ve Španělsku na odbyt jako před krizí, jsou levnější

Zájem o nemovitosti ve Španělsku se dostal na předkrizovou úroveň. Za loňský rok bylo zaznamenáno 465 000 realitních...
Španělsko Realitní trh Nemovitosti
Venezuela zavádí kryptoměnu petro, krytá je ropou
včera v 19:23

Venezuela zavádí kryptoměnu petro, krytá je ropou

Venezuela, která se zmítá v hospodářské a politické krizi, zavádí vlastní kryptoměnu s názvem petro. Země v úterý...
Latinská Amerika Kryptoměny
Evropské burzy v úterý převážně stouply, akcie HSBC Holdings zlevnily…
Evropské burzy v úterý převážně stouply, akcie HSBC Holdings zlevnily…
včera v 18:00

Evropské burzy v úterý převážně stouply, akcie HSBC Holdings zlevnily zhruba o 3 %

Většina evropských akciových trhů zakončila úterní seanci v zelených číslech, když investoři vyhodnocovali...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
EU hrozí Američanům cly na bourbon či motocykly
včera v 17:35

EU hrozí Američanům cly na bourbon či motocykly

Evropská unie hrozí Spojeným státům odvetnými cly na bourbon či motocykly Harley-Davidson v případě, že se americká...
Evropská unie Spojené státy americké (USA) Mezinárodní obchod
Škoda Auto odborům nabídla růst mezd o 15 % během 27 měsíců
včera v 17:07

Škoda Auto odborům nabídla růst mezd o 15 % během 27 měsíců

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto v úterý v kolektivním vyjednávání s odbory nabídla růst mezd o 15 procent...
Volkswagen Česká republika Auta
Pražská burza v úterý uzavřela v mínusu, akcie energetické skupiny…
Pražská burza v úterý uzavřela v mínusu, akcie energetické skupiny…
včera v 16:45

Pražská burza v úterý uzavřela v mínusu, akcie energetické skupiny ČEZ však zdražily o více než procento

Pražská burza v úterý prohloubila ztrátu z pondělní seance, když index PX přišel o 0,37 % na 1 106,14 bodu. Dolů...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Qualcomm zvýšil nabídku na převzetí NXP na 44 miliard dolarů
Qualcomm zvýšil nabídku na převzetí NXP na 44 miliard dolarů
včera v 16:22

Qualcomm zvýšil nabídku na převzetí NXP na 44 miliard dolarů

Americký výrobce čipů Qualcomm zvýšil nabídku na převzetí svého nizozemského konkurenta NXP Semiconductors na zhruba...
Americké akcie Fúze a akvizice
Spotřebitelská důvěra v eurozóně v únoru podle finálních dat klesla…
včera v 16:01

Spotřebitelská důvěra v eurozóně v únoru podle finálních dat klesla na 0,1 bodu

Spotřebitelská důvěra v eurozóně v únoru podle předběžných dat klesla a jen těsně se udržela v pozitivním pásmu....
Eurozóna Evropská ekonomika Spotřebitelská důvěra
Airbnb dostane na Baleárách pokutu za nelegální pronájem
včera v 15:20

Airbnb dostane na Baleárách pokutu za nelegální pronájem

Společnost Airbnb, která nabízí sdílení bytů a pronájem, dostane na španělských Baleárských ostrovech pokutu 300 000...
Sdílená ekonomika Bydlení
Ze světa investičních doporučení (20. února)
včera v 15:00

Ze světa investičních doporučení (20. února)

Které akcie si v úterý vysloužily pozornost analytiků? Nabízíme přehled vybraných nových a upravených investičních...
Investiční doporučení Americké akcie
Schillerová čeká po brexitu vyšší příspěvek ČR do rozpočtu EU
včera v 14:46

Schillerová čeká po brexitu vyšší příspěvek ČR do rozpočtu EU

Za hodně reálné považuje v této chvíli česká ministryně financí Alena Schillerová to, že ČR po roce 2020 kvůli...
Česká republika Evropská unie Spojené království
Podle států má rozpočet EU v roce 2019 pomoci řešení migrace
včera v 14:23

Podle států má rozpočet EU v roce 2019 pomoci řešení migrace

Rozpočet Evropské unie v roce 2019 musí být realistický a podporovat hospodářský růst bloku. Zároveň ale musí unie s...
Evropská unie Rozpočet Politika
Dukovany letos plánují podstatně kratší odstávky bloků než vloni
Dukovany letos plánují podstatně kratší odstávky bloků než vloni
včera v 14:05

Dukovany letos plánují podstatně kratší odstávky bloků než vloni

Letošní odstávky čtyř bloků Jaderné elektrárny Dukovany by měly v součtu trvat okolo 230 dnů a ještě asi o tři měsíce...
ČEZ Jaderná energetika Energetika
Deutsche Bank propustí až 500 obchodníků investiční sekce
Deutsche Bank propustí až 500 obchodníků investiční sekce
včera v 13:46

Deutsche Bank propustí až 500 obchodníků investiční sekce

Největší německá bankovní společnost Deutsche Bank propustí až 500 zaměstnanců z investiční sekce ještě před...
Deutsche Bank Německo Banky
Guvernér lotyšské centrální banky tvrdí, že je obětí špinavé kampaně
včera v 13:12

Guvernér lotyšské centrální banky tvrdí, že je obětí špinavé kampaně

Guvernér lotyšské centrální banky Ilmárs Rimšévičs podezřelý z korupce byl po dobu vyšetřování uvolněn z funkce. V...
Lotyšsko Centrální banky Podvod