Roubiniho bublinám chybějí peníze

| Andrej Rády

Začalo to nulovými úrokovými sazbami, pokračovalo slabým dolarem. Přiživily to spekulace. A slavní komentátoři o tom mluví, kudy chodí.

Řeč je o tržních bublinách po celém světě, které mají být živeny carry trade obchody s dolarem, tedy půjčováním si levných dolarů a jejich investováním jiných, výnosnějších aktiv. Jenomže to by musel ve Spojených státech růst objem úvěrů, a to se neděje (neplatí to o Číně).

Rezervy amerických bank
Půjčky poskytnuté americkými bankami
Dluhopisy v rezervách amerických bank

Americké banky hromadí peníze, které Fed pumpuje do ekonomiky a bankovního sektoru s cílem rozdmýchat uhasínající úvěrový plamen. V současnosti je objem rezerv v amerických bankách vyšší než jeden bilion dolarů, tedy mnohem větší, než banky musejí držet jako záruku volných vkladů.

Před vypuknutím krize držely banky ve svých rezervách v průměru jednu až dvě miliardy dolarů. Ačkoli držet peníze se za současných sazeb nevyplácí, krize banky přiměla navyšovat rezervy jako obranu proti odlivu vkladů a proti vládním zásahům.

Nic nenasvědčuje tomu, že by americké banky více půjčovaly. Od října 2008 do října 2009 klesl objem úvěrů dokonce o 5,3 procenta. To odpovídá osmiprocentnímu poklesu půjček a růstu objem u cenných papírů držených bankami o 3,4 procenta. mezi nimi dominovaly státní dluhopisy, kterých přibylo 13 procent.

Proč právě dluhopisy? Zřejmě proto, že banky potřebují kapitál, a dluhopisy jako investice s minimálním rizikem nemusejí být kryty v rozvaze bank žádnými rezervami. Naproti tomu například komerční realitní úvěry musejí být kryty do výše sta procent.

Odkud se tedy berou peníze, které podle Nouriela Roubiniho a dalších nafukují bubliny na konoditních a dluhopisových trzích nebo na akciových trzích v rozvíjejících se ekonomikách, když ve skutečnosti zůstávají na účtech amerických bank?

Paul Kasriel, hlavní ekonom chicagské Northern Trust Corporation, věří, že zná odpověď – změny portfolií. "Investoři, než aby si půjčovali dolary, prodávají dluhopisy bankám a získané peníze investují do rizikovějších a výnosnějších cenných papírů v zahraničí, nemluvě o méně kvalitních akciích a firemních dluhopisech, které ovšem nabízejí zajímavé zhodnocení."

  • 1
  • 2
reklama
reklama