Je růst Erste již u konce?

| Jan Kaška

Cena akcií společnosti Erste Group se od března ztrojnásobila, což je zajisté velmi příjemné pro ty, kteří nakoupili, a statistika, na kterou by ti, co zůstali stranou, raději zapomněli. V následujících několika odstavcích mi dovolte zapřemýšlet, co stojí za tímto růstem a jakou cestou se může ubírat další vývoj.

Proč banky tak raketově rostou?

V tuto chvíli se jedná zejména o normalizaci cen aktiv na úrovně září 2008 před pádem investiční banky Lehman Brothers. V průběhu března došla krize tak daleko, že téměř všechny banky byly oceněny jako přímí kandidáti na kompletní zestátnění.

Ty šťastnější instituce by od státu vyžadovaly pouze kapitálovou injekci, která by však znamenala masivní zředění jmění jednotlivých akcionářů. V prvním případě by se tedy cena akcií rovnala nule, v druhém případě hovoříme o cenách velmi blízkých nule.

Erste Group

Na konci března došlo k obratu, byla pozměněna účetní pravidla a banky již nebyly nuceny přeceňovat svá aktiva tržními hodnotami. Je důležité připomenout, že trh tehdy téměř neexistoval a ceny tak byly nízké. Bankám bylo umožněno rozložit ztráty ze špatných investic do delšího období, což snížilo tlak na odpisy špatných pohledávek a na erozi vlastního kapitálu. V té době nesolventním bankám byla dána možnost vydělat si vlastní činností na úhrady špatných pohledávek v delším období.

Dovolte mi připomenout, že v roce 1982 během krize v Latinské Americe čelily banky odpisům ve výši přesahující 100% jejich vlastního kapitálu. Tehdy investoři a regulatorní orgány rozpoznaly, že tržní ceny aktiv někdy zkrátka neodpovídají ekonomické realitě a umožnily bankám i přes technickou insolvenci dál fungovat. Banky byly schopny následně vlastní činností vybudovat znovu svůj kapitál a profinancovat historicky nejsilnější hospodářský růst, který trval následujících 25 let.

Bankéř je někdo, kdo vám půjčí deštník. A vezme si ho zpátky, jakmile začne pršet.

Call opce

Právo koupit dané podkladové aktivum za předem stanovenou cenu.

Pokud je cena nižší než tržní, je opce "při penězích". Držitel opce ji uplatní a pokladové aktivum koupí levněji než na trhu.

Pokud je cena vyšší než tržní, opce je "mimo peníze". Držitel opce totiž podkladové aktivum na trhu dokáže koupit levněji.

V době, kdy centrální banky tisknou peníze jako o závod a poskytují je bankám za směšný úrok, ochota bankéřů podstoupit riziko bohžel zmizela v nenávratnu. Růst úvěrů meziročně i mezičtvrtletně klesá, zatímco úvěrová marže Erste i ostatních bank je od roku 2001 na svých maximech. Není divu, že řada podniků nemůže dosáhnout ani na překlenovací úvěry. Nemyslím si, že současná výše úrokové marže je udržitelná. Banky budou muset snížit své marže, či se potýkat s klesajícím objemem poskytnutých půjček a tedy i zdrojem svých příjmů.

Další oblastí, kde banka bude čelit problémům, je tvorba rezerv na špatné úvěry. V druhém čtvrtletí Erste musela vytvořit rekordních 500 milionů EUR rezerv. Dle mého názoru není zvýšená tvorba těchto rezerv u konce a bude nadále ukrajovat z provozních zisků. Oblast střední a východní Evropy bych technicky přirovnal na call opci mimo peníze na obnovu poptávky ze západní Evropy.

  • 1
  • 2
reklama
reklama