Rozvíjející se trhy – fakta o vývoji

| Jan Maňák

Potenciál tzv. emerging markets je obecně známý a diskutovaný. Předkládáme pár holých faktů o cenách akcií a o tom, před jaká rozhodnutí budou postaveny centrální banky.

Trhy v červenci rostly, podpořeny dobrými zisky společností

• Obecné zlepšení tržních podmínek, zisků amerických firem, německých exportů a japonského průmyslu vedly v minulém měsíci k růstu cen akcií. Dalším impulsem byly nové perspektivy vývoje HDP a ziskovosti.

• Ačkoliv většina zpráv přišla z rozvinutých ekonomik, rozvojové ekonomiky je svým růstem překonaly, v čele byla Asie s nejvyššími zisky. Volatilita trhů ustupovala a dolar oslaboval.

Dochází k oživení, podpořenému dobrou likviditou

• Podle nedávných indikátorů by měla globální ekonomika v druhé polovině roku mírně růst. Růst rozvojových trhů bude nadále akcelerovat, v Číně očekáváme meziročně růst 9%, v Indii 6-7%.

• Dosud nevídaná míra zásahů centrálních bank vytvořila téměř jedinečné tržní podmínky. Otázkou bude, jestli centrální banky budou s to rozlišit, které dopady jsou udržitelné, když od těchto praktik budou s příchodem roku 2010 ustupovat.

• Deflační tlaky zůstávají velmi silné a ve většině hlavních ekonomik dosahuje využití výrobních kapacit historická minima. Pracovní trh je pod tlakem a poptávka z rozvinutých ekonomik oslabena. Proto centrální banky ani vlády nebudou nuceny přistupovat k růstu úrokových sazeb, omezování výdajů a snižování deficitů. Ani v nejrychleji rostoucích zemích jako je Čína

Ocenění rozvíjejících se trhů je zpět na historickém průměru

P/E neboli Price/Earnings Ratio

Poměr tržní ceny akcie vůči čistému zisku. Čím nižší, tím je dané akcie relativně levnější.

• Oživení na trhu se odrazilo i v ocenění rozvojových trhů. Poměry ceny akcií k jejich ziskům (P/E) se dostaly na svůj historický průměr. Zatímco poměr P/E pro rok 2009 je přibližně 13,5; pro rok 2010 je to jen 12, což je pod historickým průměrem.

• Tato míra ocenění předpokládá, že zisky pro rok 2009 spadnou o 10 % a poté vzrostou v následujícím roce o 30%. Míra růstu zisků je výrazná, což se následně projevuje v propadu odhadovaného poměru P/E.

Přeprodaný trh

Pojem z technické analýzy burzovních grafů. Naznačuje přeprodanost, neboli vyčerpání nabídky a blížící se korekci nebo konsolidaci na klesajícím trendu.

• Předpokládáme, že bublin na trhu je nyní minimum. Hlavní čínské akcie jsou při poměru P/E kolem 30 zjevně předražené. Přesto jsou stále 45% pod svým vrcholem z roku 2007. Trh méně kvalitních dluhopisů zažil rally, která se může zdát nepřiměřená, ale došlo k ní po nebývalém kolapsu. Mnoho z těchto trhů je zjevně přeprodaných a pravděpodobně se budou konsolidovat, přesto je příliš brzo nato mluvit o bublinách.

  • 1
  • 2
reklama
reklama