Latinská Amerika - region s potenciálem

| Alex Tarver

V posledních pěti letech velmi kvetlo mezinárodní ekonomické klima v Latinské Americe. Zbytek světa byl hladový po komoditách, z čehož tento region těžil. Rok 2007 prokázal, že vedle Číny a Indie je latinská Amerika dalším ohromným a významným rozvíjejícím se trhem.

Základní fakta (2008)

Populace 479,2 miliónů

Průměrný věk 27 let

HDP (parita kupní síly) 4 923 miliard USD

Vývoz 686,2 miliard USD

HDP růst 6,1 %

HDP (parita kupní síly) 4 923 miliard USD

Vývoz 686,2 miliard USD

Dovoz 611,8 miliard USD

Zdroj: Indexmuni, červen 2009

Potenciál regionu

V roce 2008 obdržela Brazílie upgrade na investiční stupeň od společnosti Standard & Poor’s jako důsledek akcelerace růstu a snížení dluhu.

Podle časopisu Forbes, 10 ze 26 miliardářů Latinské Ameriky jsou Mexičané.

Čile je nejstabilnějším národem v rámci regionu z pohledu konkurenceschopnosti, kvality života, politické stability, ekonomické svobody, relativně nižší korupci i míry chudoby.

Argentina má nejvyšší index lidského rozvoje v rámci regionu.

Region se vyznačuje některými společnými faktory, které podporují růst regionu:

  1. Komodity zůstávají nadále důležitou součástí vývozu Latinské Ameriky. Jižní Amerika je bohatá na kovy. V Brazílii sídlí druhá největší hutní společnost světa a Brazílie je největším producentem železné rudy a niklu.

  2. Dalším faktorem, který podporuje růst regionu je příliv zahraničních investic (přímé zahraniční investice (FDI)).

  3. Domácí poptávka v zemích Latinské Ameriky stále roste silným tempem. Tím, že se zvyšuje podíl populace v regionu a expanduje střední třída, profitují z toho domácí sektory.

Jedná se o podobný případ jako v jiných částech rozvíjejícího světa jako je Čína a Indie. Vývoz je diverzifikován a nesměřuje pouze do USA a Evropy. Těží tak z nynějšího dřívějšího zotavovaní některých asijských rozvíjejících se zemí.

Hospodářství Latinské Ameriky čelí mnoha výzvám, stejně jako ostatní rozvíjející se země, např. zlepšení vedení společností a vlád jednotlivých zemí za účelem udržení růstu a zlepšení v přílivu zahraničních investic.

Jednotlivé země a jejich vedoucí sektory

Každá země v rámci Latinské Ameriky má různé tahouny své ekonomiky. Ve Venezuele jsou to ropa a zemní plyn, v Peru sektor služeb, v Čile měď ( téměř jedna třetina světové nabídky), zemědělství v Mexiku a v Argentině tzv. „měkké komodity“ (tj. zemědělské suroviny).

Nejsilnější pozici v regionu zaujímá Brazílie, která je devátou největší ekonomikou světa. Podobně jako v Indii, avšak s menším počtem obyvatelstva, můžeme vývoj hospodářství v Brazílii označit za organický růst. Brazílie je obrovským průmyslovým trhem se silnou průmyslovou výrobou.

Bohatství na měkké komodity - cukr, kukuřice, sója, pšenice – podporují ekonomiku z důvodů rostoucí celosvětové poptávky. Růst vývozů vedl k vysokému přebytku obchodu a utažená vládní fiskální politika vedla k přebytku státního rozpočtu a snížení dluhu veřejných financí. Brazílie zažívá expanzi střední třídy, což vlastně znamená reinvestice kapitálu zpět do země ve smyslu masivního sektoru služeb, ale i akciového trhu.

  • 1
  • 2
reklama
reklama