Výhled na české akcie: ČEZ, NWR a Unipetrol

| Milan Vaníček

Představujeme hlavní faktory, které mohou ovlivňovat cenu akcií a určovat tak další směr.

ČEZ

ČEZ

Domníváme se, že titul jako takový začíná být opětovně zajímavý pro ty investory, kteří hledají silný fundament a relativní „jistotu“ co se týče dividendového výnosu. Domníváme se, že silný prodejce, který držel/ží cenu pod tlakem, by již mohl být vyčerpán. Fundamentálně se v případě společnosti nic nemění a tudíž zaměření na expanzi a silnou pozici v regionu nadále pokračuje.

Politické vlivy začínají být opětovně důležitým aspektem, nicméně dle našeho názoru pokud setrvá současná situace (současná vláda), tak až do výsledku řádných voleb (květen/červen 2010) nebude politické riziko nějak výrazné.

V této souvislosti jsme v poslední době byli svědky spekulací ohledně tzv. superdividendy – ta by byla v prvním kroku pro minoritní akcionáře pozitivní (krátkodobý efekt), ale ze strategického pohledu je to nesystémový krok (společnost by se musela pravděpodobně dodatečně zadlužit).

Krátkodobý výhled

Ceny kolem/pod 900 Kč se nám jeví jako zajímavé a domníváme se, že by se mohlo jednat o titul, který může být zajímavou alternativou pro relativně jistější uchování hodnoty.

reklama
reklama