České akcie: Kompletní manuál pro rok 2010

| redakce

"13 vyvolených". Tolik titulů se nachází na kurzovém lístku nejlikvidnějšího trhu SPAD na Pražské burze cenných papírů. Jak se jim bude dařit po ekonomické a kurzové stránce v roce 2010?

AAA Auto

Hospodaření společnosti by mělo být nadále zasaženo slabou spotřebitelskou poptávkou v důsledku ekonomické recese a poklesem ceny ojetých vozů. Lze očekávat pokračující snahu o úsporná opatření, aby společnost dosáhla alespoň čistého zisku. Společnost plánuje otevřít až 2 nové pobočky v případě příznivých podmínek na trhu. Trh by mohl vnímat otevření nových poboček s menší nedůvěrou kvůli neúspěšné expanzi v minulosti.

CME

Rok 2010 by měl být z hlediska hospodaření dalším špatným rokem, ale měl by alespoň přinést určitou stabilizaci v souvislosti s očekávaným ekonomickým zotavením. CME očekává mírný růst reklamního trhu, ale stále tu však je riziko opětovného ekonomického poklesu (dvojitého dna), což by znamenalo odklon investorů od tohoto cyklického titulu (reklamní výdaje jsou 2-3x víc volatilnější než vývoj HDP). Návrat do čistého zisku společnost očekává až v roce 2011. Dle našeho názoru by pozitivním faktorem bylo uplatnění opce na prodej ukrajinských operací. Případná akvizice největší bulharské TV by mohla být stimulem pro obchodování. Bude samozřejmě záviset na ceně transakce, která by pravděpodobně byla financována dluhem. Z dlouhodobého pohledu (až se vrátí ekonomický růst) by společnost měla představovat zajímavý potenciál.

ČEZ

Určujícím faktorem vývoje ceny akcií bude vývoj poptávky po elektřině. V roce 2009 by měla poptávka po elektřině klesnout až o 7%. Očekávané mírné oživení poptávky (díky růstu ekonomiky) v roce 2010 by tak mělo vést ke zvýšení odbytu elektřiny příští rok a také k oživení ceny elektřiny na trhu. Záviset bude samozřejmě také na vývoji ceny komodit. Trh v současné době očekává, že by průměrná cena ropy příští rok měla dosahovat 84 USD/bbl. To by mělo ČEZu pomoci, aby prodával v roce 2010 elektřinu na rok 2011, 2012, 2013 za lepší ceny než nyní. Na druhou stranu bude velice obtížné dosáhnout v letech 2011 a 2012 průměrné prodejní ceny v roce 2010 (58 EUR/MWh). Z hlediska vývoje hospodaření očekáváme, že ČEZ bude příští rok v meziročním srovnání prakticky stagnovat. Pokles hlavního segmentu (Výroba elektřiny ve střední Evropě) díky snížené prodejní ceně elektřiny by měl být kompenzován celoroční konsolidací nově získaných dceřiných společností v zahraničí (MIBRAG, Sedas, AkEnerji, Albánská distribuce). Z hlediska dividendy očekáváme, že ČEZ vyplatí dividendu ze zisku za rok 2009 jen mírně vyšší než ze zisku za rok 2008 (50 Kč/akcii). Očekáváme tak výplatu blízko 53 Kč/akcii (6,2% hrubý dividendový výnos). Neočekáváme, že by stát i ve špatném stavu vládních financí tlačil na mimořádnou dividendu. Důvodem je, že ČEZ má v těchto letech silné investiční výdaje (stavba nových zdrojů v ČR), které bude muset profinancovat. Očekáváme také, že společnost bude pokračovat ve vydávání eurobondů. Nečekáme v příštím roce stejnou úspěšnost na poli akvizic jako tomu bylo letos a důvodem bude nárůst investičních výdajů souvisejících s obnovou zdrojů.

ECM

Na začátku roku by měly být otevřeny oba projekty v Číně, ve kterých má ECM již jen 37% podíl. Zamýšlený prodej některých nemovitostí by měl snížit zadluženost společnost, čímž by se společnost měla vyhnout předčasnému splacení dluhopisů. Očekáváme, že ceny komerčních nemovitostí by měly dále klesnout, což by mělo mít nepříznivý vliv na hospodaření. Měla by pokračovat výstavba některých projektů, realizace většiny projektů je však neustále oddalována (hlavním důvodem bude ekonomická recese a omezení financování ze strany bank).

Erste Bank

Vývoj akcií bank v příštím roce bude záviset především na tom, zda se prokáže udržitelnost dosavadního ekonomického oživení (cyklické odvětví). Důležitými faktory pak budou také jednání o ukončování státních podpůrných programů a změny v regulaci finančních institucí. Hospodaření Erste Bank by se mělo nadále zlepšovat s tím, jak dochází k stabilizaci objemu nesplácených úvěrů (vrchol očekáváme v polovině příštího roku), čímž se začne výrazněji projevovat pokračující dobrá výkonnost banky na provozní úrovni. Čistý zisk by dle naší projekce měl růst o 14 % na 1,1 mld. EUR (2009: odhad 965 mil. EUR). I když současnou kapitalizaci banky považujeme za dostatečnou, pokračující jednání o změnách v regulaci bank, mohou vézt k případnému dalšímu navyšování kapitálu.

Komerční banka

V případě Komerční banky nelze očekávat výrazné změny v dosavadním vývoji, ani žádné překvapivé kurzotvorné zprávy. V porovnání s letošním rokem očekáváme mírný nárůst čistého zisku (+5% r/r na 11,7 mld. Kč pro rok 2010), především díky nižším nákladům na nesplácené úvěry. Zajímavým faktorem bude opět stanovení výše dividendy za rok 2009, kde očekáváme zhruba 170 Kč na akcii. Určitý vliv na akcie KB může mít plánované uvedení ČSOB na pražskou burzu v první polovině roku. Na jednu stranu může dojít k částečnému přesunu investorů z KB do ČSOB, na druhou stranu je možné, že emise přiláká nové investory a zvýší zájem zahraničních investorů o český akciový trh. Celkový dopad je tak nejednoznačný.

reklama
reklama