Nové IPO od ČSOB: Otázky a odpovědi

| Jaroslav Bukovský

Kromě technologické KIT Digital se na parket pražské burzy chystá větší ryba. Tou by se měla stát ČSOB, která plánuje vstoupit do několika měsíců. Jak bude její IPO vypadat, kolik prostoru dostanou akcie ČSOB v indexu PX a jakým způsobem může ovlivnit již obchodované bankovní akcie?

Objem emise

„U ČSOB se hovořilo cca 1,5 až o 2,5 mld. EUR , což by bylo výše než KB a méně než Erste,“ pokračuje Hlinomaz, Kabelka odhaduje velikost emise na cca 50 miliard korun. Marek Hatlapatka předpokládá, že KBC by na burzu mohla dát 30-40% podíl: „To by mohlo znamenat emisi v objemu cca 50 mld. Kč.“

„Při zmiňovaném 40% podílu firmy daných na trh bychom odhadovali, že se bude jednat zhruba o 40-50 mld. Kč,“ uvádí Vaníček.

„Odhaduji, že KBC nabídne investorům max. 2,5 mil. akcií ČSOB,“ zní názor Jiřího Zendulky. „Při použití ukazatele P/BV odhadujeme hodnotu 40% podílu v ČSOB kolem 46,2 mld. Kč,“ uvádí v lednovém akciovém speciálu analytici České spořitelny.

„To je relativně vysoko ve srovnání s obdobnými bankami. Proto považujeme za obhajitelné počítat s ukazatelem P/BV (cena k účetní hodnotě) na úrovni kolem 2 (například Komerční banka se obchoduje na hodnotách mírně vyšších, než P/BV rovné 2 a ROE na 18 %), z čehož vyplývá výše zmíněných 46,2 mld. Kč.

Při použití ukazatele P/E (cena k čistému zisku) by hodnota 40% podílu v ČSOB dosáhla přibližně 60 mld. Kč, za předpokladu extrapolace čistého zisku za 1.pol 2009 na celý rok, tedy 11,26 mld. Kč krát průměrné P/E obdobných bank ve výši 13,4. Průměr obou vypočtených odhadů je 53,2 mld. Kč, což je přibližně 2 mld. EUR.

Zájem investorů

„Očekávám značný zájem investorů, takové IPO se zde již nemusí dlouhé roky opakovat a očekávám velmi silnou marketingovou kampaň ze strany všech obchodníků s cennými papíry,“ připravuje investory na mediální masáž Hatlapatka.

„Zájem očekávám poměrně velký, každá novinka může v Prazepři omezeném výběru titulů (ve SPADu) nabídnout příjemnou alternativu,“ míní Hlinomaz.

„O IPO ČSOB bude pravděpodobně velký zájem z řad široké investorské veřejnosti,“ soudí Kabelka. ČSOB se vzhledem ke své velikosti stane předmětem zájmu zahraničních investorů: „Očekávám, že zájem bude i ze zahraničních účtů, přinejmenším proto, že s vysokou pravděpodobností bude i významným zástupcem v indexu PX,“ říká Vaníček.

Váha v indexu PX

„ČSOB vzhledem ke své velikosti naopak může získat podobnou váhu v indexu, jako mají současné bankovní tituly. Každopádně zařazení ČSOB do indexu by v něm přineslo větší změny i na úkor ostatních emisí.

Lze odhadovat, že celková váha finančních institucí by v indexu překročila 50 %, tzn. index PX by šlo následně spíše nazývat „bankovním indexem“,“ soudí Zendulka.

„Vezmeme-li v úvahu free float (veřejně obchodované akcie) indexu PX na 464 mld. Kč, ČSOB může mít přibližně 10,3% podíl na indexu,“ uvádí analytici České spořitelny.

„ČSOB by se mohla podílet vahou mezi 10 a 12 % indexu PX,“ zní názor Petra Hlinomaze.

Kabelka z GC odhaduje rozmezí širší: 8 -12 %. „U ČSOB si lze udělat obrázek podle váhy Komerční banky,“ říká Hatlapatka. „Ta má nyní třetí největší váhu v PX a podle mého názoru se ČSOB zařadí do „velké pětky“ k Erste, ČEZu, KB a Telefónice O2.“ „Očekávám, že ČSOB bude na stejné úrovni jako KB,“ míní Vaníček.

  • 1
  • 2
reklama
reklama