Krátkodobý výhled na české akcie: říjen 2010 - ČEZ, NWR a Unipetrol

| Milan Vaníček

ČEZ - emisní povolenky a dostavba Temelína. NWR - Bogdanka a ceny koksu na 4. kvartál. Unipetrol - provozní čísla. Potenciál a riziko akcií energetického sektoru v systému SPAD pro následující týdny.

ČEZ

ČEZ

Akcie Čezu se kvůli celkovému pohledu na energetický sektor v Evropě s důrazem na vývoj situace kolem energetické koncepce v Německu (ústup od jaderných zdrojů k obnovitelným/zeleným zdrojům energie) dostaly pod tlak, který vyústil až k cenám kolem 820 Kč. Dle našeho názoru částečnou roli hrál rovněž přechod investorů v rámci sektoru do polských energetických titulů s návazností na relativní ocenění současné privatizace (přímý prodej) polské společnosti Energa, která potenciálně poukázala na to, jak by měly být polské (či regionální) energetiky oceněny. Současný výherce tendru polská energetická skupina PGE nabídla částku odpovídající poměru očekávaného EV/EBITDA 2010 na úrovni 6,4. Tomuto násobku se postupně přizpůsobily i další energetické polské tituly (Tauron a PGE).

Nepříznivý faktor je situace kolem solárních zdrojů v ČR, jejichž široké rozšíření může mít výrazný vliv na růst ceny elektrické energie pro podniky a domácnosti z popudu podpory obnovitelných zdrojů (více než 10 % r/r pro 2011). Cenový nárůst elektřiny se může zdát jako pozitivní pro výrobce elektřiny, nicméně pro ČEZ jsou fotovoltaické elektrárny konkurencí (kromě vlastních zdrojů = 126 MWp instalované kapacity). Navíc proces platby (časový nesoulad a následné regulatorní dorovnání) může společnost negativně ovlivnit v letošním roce, kdy se odhaduje, že negativní vliv může být v intencích 1-2 mld. Kč na provozním zisku EBITDA (náš odhad EBITDA pro 2010 je 89 mld. Kč bez zmíněného vlivu).

Vláda k řešení situace kolem fotovoltaiky může přispět krokem, který by mohl znamenat částečný nákup emisních povolenek na období 2013-20, které podniky produkující CO2 měly dostávat zdarma (podíl povolenek zdarma se do roku 2020 postupně zmenšuje). Tento krok by mohl zvýšit náklady společnosti pro toto období oproti původně zamýšlenému scénáři. Naše odhady na diskontované bázi prozatím počítají zhruba o 40-50 Kč dopadu do cílové ceny (pesimistický scénář = všechny povolenky budou muset být nakoupeny). Výsledné řešení se bude sledovat a může nadále ovlivňovat obchodování s titulem.

Krátkodobý výhled

Ceny kolem 800 Kč jsme z dlouhodobého hlediska vnímali jako pozitivní, nicméně vládní snaha zpoplatnit emisní povolenky přináší spíše negativní sentiment. Současné úrovně kolem 770 Kč jsou dle našeho názoru již výrazné překročení potenciálních hmotných negativ, a tudíž vnímáme intenzivněji zajímavost tohoto titulu. Na druhou stranu vnímáme výraznější nejistotu nad budoucím vývojem ohledně výše popsaného, což může stanovit omezení pro oživení na tomto titulu.

  • 1
  • 2
reklama
reklama