Krátkodobý výhled na české akcie: říjen 2010 - Telefónica, PM ČR, Pegas, CETV

| Milan Vaníček

Potenciál a riziko konzervativních a dividendových akcií v systému SPAD a akcií mediální společnosti CME pro následující týdny.

Telefónica 02

Telefónica O2 C. R.

Scénář poklesu výraznějšímu než samotná dividenda (hrubá 40 Kč) se naplnil. Očekávání dalšího vývoje na dividendu je stále stejný, a to ústup z výše dividendy pro příští roky (2010 = 36 Kč a dále kolem 30 Kč). Pozitivní risk je odkup vlastních akcií či záměr matky dokoupit na trhu zbylou část společnosti, tedy 30 %. Negativní risk je regulatorní prostředí a samotné podnikání společnosti = konkurence, přechod z pevných linek na mobilní, regulace či technologické změny.

Dalším negativním potenciálem jsou dodatečné náklady na licenci pro mobilní internet, kde po ukončení analogového televizního vysílání vzniká potenciál pro akvizici nových frekvencí pro vysokorychlostní internet (odhadujeme potenciální investice v řádu několika miliard Kč), ale výraznější je problém rozšíření konkurence mezi vysokorychlostní mobilní internet, kterému aktuálně společnost vévodí a má zřejmě nejsilnější pozici.

Krátkodobý výhled

Současné ceny jsou pro nás neutrální. Očekáváme, že výraznější zájem by se mohl objevit až před celoročními výsledky (únor 2011), kdy se může začít výrazněji spekulovat na výši dividendy či na budoucí vývoj kolem distribuce volných peněžních prostředků směrem k akcionářům.

Philip Morris ČR

Philip Morris ČR

Aktuálně se titul téměř nepohybuje, přestože zájem o velké tabákové společnosti je solidní. Relativní srovnání je aktuálně pro PMCR pozitivní v tom smyslu, že již je titul dle srovnání s EV/EBITDA levnější než průměr vybraných společností. Lehce pozitivně rovněž vnímáme fakt, že pro příští rok prozatím není navrženo žádné zvýšení tabákové daně, prozatím se hovoří jen o daních v rámci EU (90 EUR/1000 cigaret, aktuální stav je 81 EUR/1000 cigaret). V EU se rovněž probírá návrh na zákaz v rámci unie na kouření na veřejných prostorách, což je v ČR již implementováno, ale údajně by tento zákaz měl být aplikován i na restaurace. V ČR je prozatím legislativa v tomto smyslu mírnější a restaurace si může vybrat, zda bude kuřácká. Úplné omezení kouření v restauracích bychom vnímali lehce negativně, ale současně vnímáme, že proces takové změny z úrovně EU na státní legislativu je poměrně zdlouhavý a efekt snížení poptávky nijak prozatím nepřeceňujeme z tohoto titulu.

Krátkodobý výhled

V nejbližší době nevnímáme výraznější potenciál na změnu pohybu titulu z úrovní kolem 9000 Kč, kde titul vnímáme neutrálně. Aktuálně spíše příznivý vliv nezvyšování tabákové daně pro rok 2011 je pozitivní, ale v dalších letech mohou potřeby státního rozpočtu tento trend obrátit.

  • 1
  • 2
reklama
reklama