Krátkodobý výhled na české akcie: říjen 2010 - ECM, ORCO, AAA, KITD

| Milan Vaníček

Potenciál a riziko akcií developerů a dalších méně likvidních titulů v systému SPAD pro následující týdny.

ECM logo

ECM

Krátkodobý výhled

Společnost trpí vysokým nezájmem investorů a ten dle našeho názoru bude přetrvávat. Celkově se v případě ECM nic na našem náhledu nemění. Z pohledu NAV se nám jeví společnost předražená. Výsledky s rozšířením čisté ztráty nadále poukazují na potenciálně nepříjemnou situaci ve společnosti a rovněž vznáší otazníky nad budoucností v podobě dalšího fungování ve stejném módu. Záporné vlastní jmění jen nadále podporuje otazníky nad budoucností společnosti.

ORCO logo

Orco

Orcu se povedlo dohodnout s městem Praha na výstavbě projektu v Bubnech, což by naznačovalo, že společnost se stala dostatečně kredibilní pro danou část Prahy, aby bylo umožněno pokračovat ve výstavbě, což hodnotíme jako mírně pozitivní zprávu. Další vývoj bude podléhat pokračujícímu vyjednávání společnosti s ostatními věřiteli (nejedná se o držitele soudem odložených dluhopisů) na restrukturalizaci dluhu, protože sama společnost přiznává, že současné peněžní toky nejsou dostatečné na splácení svých závazků.

Krátkodobý výhled

Nadále nevnímáme pro držitele akcií výraznější potenciál, který by nás přiměl změnit názor o spekulativnosti dané akcie.

  • 1
  • 2
reklama
reklama