Krátkodobý výhled na české akcie: říjen 2010 - KB, Erste a VIG

| Milan Vaníček

Potenciál a riziko jednotlivých akcií ze sektoru finančních služeb obchodovaných na pražské burze pro následující týdny.

Komerční banka

Komerční banka

Zvýšené objemy v poslední době stále poukazují na solidní zájem investorů. Na druhou stranu se na titulu nic výraznějšího neděje a ani kromě výsledkové sezóny neočekáváme, že by se něco významnějšího mohlo na titulu odehrávat. Nadále vnímáme jako stabilní a víceméně defenzivní bankovní titul, který je spjatý s ekonomickým vývojem ČR.

Krátkodobý výhled

Do výsledků (3. 11.) očekáváme, že se titul bude pohybovat v pásmu 3 800 až 4 100 Kč. Nicméně se domníváme, že ani výsledky jako tradičně nepřinesou výraznější vzrušení, ale rozdílné vidění a náhled investorů (některé zahraniční bankovní domy mají výrazně agresivnější názor na KB) může zapříčinit před výsledky dosažení horní hranice námi nastíněného pásma.

Erste Bank logo

Erste Bank

Titul se pohyboval v rozmezí 28 až 30 EUR, což se v závislosti na kurzu zrcadlilo na pražské burze. Aktuálně díky celkovému pozitivnímu sentimentu se titul dostal až nad 32 EUR. Na bankovní sektor (selektivně) dopadá vliv Basel III, který pravděpodobně bude nutit banky zvyšovat kapitál. Konkurenčně nepříznivým krokem je například přístup Deutsche Bank, která již provedla navýšení kapitálu, aby dostála již nyní regulaci oznámené v Basel III (postupné naplnění do 2014 až 2018), což může tlačit ostatní banky k obdobným krokům z konkurenčního tlaku. Případné navyšování kapitálu je většinou viděno výrazně konzervativně a limituje růstový potenciál titulu do doby umístění emise na trhu.

  • 1
  • 2
reklama
reklama