Krátkodobý výhled na české akcie: listopad 2010 - ČEZ, NWR a Unipetrol

| Milan Vaníček

ČEZ, Unipetrol a NWR. Potenciál a riziko akcií energetického sektoru v systému SPAD na pražské burze pro následující týdny.

ČEZ

ČEZ

Nepříznivý faktor je situace kolem solárních zdrojů v ČR, jejichž široké rozšíření může mít výrazný vliv na růst ceny elektrické energie pro podniky a domácnosti z popudu podpory obnovitelných zdrojů (více než 10 % r/r pro 2011, konečný výsledek je v řešení).

Cenový nárůst elektřiny se může zdát jako pozitivní pro výrobce elektřiny, nicméně pro ČEZ jsou fotovoltaické elektrárny konkurencí (kromě vlastních zdrojů = 126 MWp instalované kapacity). Navíc proces platby (časový nesoulad a následné regulatorní dorovnání) může společnost negativně ovlivnit v letošním roce, kdy se odhaduje, že negativní vliv může být v intencích 1-2 mld. Kč na provozním zisku EBITDA (náš odhad EBITDA pro 2010 je 89 mld. Kč bez zmíněného vlivu).

Vláda k řešení situace kolem fotovoltaiky může přispět krokem, který by mohl znamenat částečný nákup emisních povolenek (či dodatečné zdanění) na období 2013-20, které podniky produkující CO2 měly dostávat zdarma (podíl povolenek zdarma se do roku 2020 postupně zmenšuje). Tento krok by mohl zvýšit náklady společnosti pro toto období oproti původně zamýšlenému scénáři.

Naše odhady na diskontované bázi prozatím počítají zhruba o 40-50 Kč dopadu do cílové ceny ČEZu (pesimistický scénář = všechny povolenky budou muset být nakoupeny).

Dalším již vládou odsouhlaseným krokem je uvalení darovací daně na povolenky pro roky 2011-2012 (25 %) = zvýšení nákladů.

Negativní dopad do cílovky oceňujeme zhruba na 10 Kč. Jen připomínáme, že zvýšené zdanění pro výnosy ze solárních elektráren (dodatečná daň 26 %) by nemělo mít na ČEZ výraznější dopad.

Krátkodobý výhled

Ceny kolem 800 Kč jsme z dlouhodobého hlediska vnímali jako pozitivní, nicméně vládní snaha zpoplatnit emisní povolenky přináší spíše negativní sentiment. Současné úrovně kolem 770 Kč jsou dle našeho názoru již výrazné překročení potenciálních hmotných negativ, a tudíž vnímáme intenzivněji zajímavost tohoto titulu. Na druhou stranu vnímáme výraznější nejistotu nad budoucím vývojem ohledně výše popsaného, což může stanovit omezení pro oživení na tomto titulu. Rovněž z relativního pohledu najdeme v regionu (Polsku) alternativu, která může svým růstovým potenciálem oslovit investory = zvýšení konkurence v investorském rozsahu.

reklama
reklama