Krátkodobý výhled na české akcie: listopad 2010 - KB, Erste a VIG

| Milan Vaníček

KB, Erste, VIG. Potenciál a riziko jednotlivých akcií ze sektoru finančních služeb obchodovaných na pražské burze pro následující týdny.

Komerční banka

Komerční banka

Komerční banka (KB) podle zveřejněných výsledků hospodaření za 3Q 2010 dosáhla čistého zisku 3 481 mil. Kč, výrazně nad tržním očekáváním (3 151 mil. Kč). Oproti odhadům mírně nižší úrokové výnosy byly více než kompenzovány výnosy z finančních operací (852 mil. Kč oproti eAFT: 665 mil. Kč). Celkové výnosy tak byly lehce nad očekáváním. Stejně jako v předchozích dvou čtvrtletích překonala banka odhady na nákladové straně. Provozní náklady dosáhly 3 240 mil. Kč, méně než medián tržních projekcí (3 300 mil. Kč). K zlepšení přispěl především pokles ostatních administrativních nákladů (-5 % r/r) díky různým úsporným opatřením. Dalším překvapením jsou velmi nízké opravné položky (-636 mil. Kč), když došlo k mírnému poklesu podílu nesplácených úvěrů v portfoliu banky na 6,5 % (6,6 % v červnu 2010). Zlepšení vykazují jak korporátní, tak retailové úvěry.

Celkově hodnotíme výsledky pozitivně. Čistý zisk výrazně překonal odhady, poměr nesplácených úvěrů se již zřejmě definitivně dostal za vrchol a nadále bude docházet k postupnému zlepšování. Jako jediné mírné negativum vnímáme mezikvartální pokles úrokových výnosů, nicméně v budoucnu by i zde mělo dojít k výraznějšímu oživení mimo jiné v souvislosti s očekávaným zvyšováním úrokových sazeb ze strany ČNB. Dobrá čísla oznámila i majitelka banky Société Générale.

Krátkodobý výhled

Úrovně kolem 4000 Kč hodnotíme jako držet, a proto nevnímáme výraznější růstový potenciál. Je vhodné se zmínit, že některé zámořské investiční domy jsou více pozitivnější a cílové ceny mají výrazně výše.

Erste Bank logo

Erste Bank

Titul se pohyboval v rozmezí 28-30 EUR, což se v závislosti na kurzu zrcadlilo na pražské burze. Aktuálně díky celkovému pozitivnímu sentimentu se titul dostal až nad 32 EUR hranici. Na bankovní sektor (selektivně) dopadá vliv Basel III, který pravděpodobně bude nutit banky zvyšovat kapitál. Aktuálním tlakem procházejí především americké banky v čele s Bank of America kvůli problémům s postupem u zabavování nemovitostí při neschopnosti splácení hypotéčních úvěrů.

Z fundamentálního pohledu se banka nadále jeví jako stabilní. S rizikovým potenciálem se sleduje vývoj v Rumunsku, které z ekonomického hlediska je stále nestabilizovaný region (země bude pravděpodobně žádat IMF o další čerpání fondů). Vývoj rumunské měny ovlivňuje půjčky v cizích měnách, a tím i jejich splatnost. Sleduje se i vliv dodatečné bankovní daně v Maďarsku a její potenciální vliv na výhodnost setrvání v této zemi. Vliv rakouské speciální daně je trhem již víceméně absorbován (určitá nejistota tu stále je). Tento vliv byl i oceněn samotnou společností na 100 mil. EUR ročně na zisku před zdaněním (od 2011 s prozatím otevřeným koncem).

  • 1
  • 2
reklama
reklama