Telefónica O2: Středeční výsledky potvrdí pokračující pokles tržeb i zisku

| Ondřej Moravanský

Společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. zveřejní své konsolidované výsledky hospodaření dle IFRS za 3. čtvrtletí 2010 ve středu 11. listopadu 2010 po ukončení obchodování na pražské burze.

Telefónica O2 CR - očekávané výsledky

Telekomunikační odvětví tradičně není příliš sezónní, tudíž hospodaření společnosti během třetího kvartálu nebude podle našeho odhadu příliš rozdílné od dosavadního průběhu roku a uvidíme pokračování trendů předchozích kvartálů. Počátkem třetího čtvrtletí došlo k dalšímu snížení poplatků MTR dle dříve známého schématu (z 1,96 Kč na 1,66 Kč), a i mimo tyto změny očekáváme hospodaření společnosti mírně horší než v druhém čtvrtletí. Žádné velké zvraty či překvapení však nečekáme, celkově pokračuje trend poklesu celkových výnosů v řádu vyšších jednotek procent.

V pevném segmentu očekáváme v souvislosti s pokračujícím poklesem počtu pevných linek také pokles výnosů z tradičního přístupu do sítě, ovšem stejně jako počet pevných linek klesají výnosy zpomalujícím tempem. Celkem tyto výnosy odhadujeme na 1,262 mld. Kč. (-14,7 % y/y).

Výnosy z hlasových služeb celkem odhadujeme na 1,792 mld. Kč (-12,6 % y/y), výnosy z hovorného odhadujeme na 0,551 mld. Kč (-20,3 % y/y), výnosy z propojení na 1,150 mld. Kč (-6,7 % y/y) a třetí složku tradičních služeb, výnosy z prodeje koncových zařízení, odhadujeme na 91 mil. Kč (-27,8 % y/y). U výnosů z internetu očekáváme jen mírný růst, nicméně na rozdíl od hlasových služeb tento segment vykazuje stále růstový trend. Výnosy z vysokorychlostního internetu odhadujeme na 1,507 mld. Kč (+3,9 % y/y), z vytáčeného připojení na 0,004 mld. Kč (-50,0 % y/y), celkové výnosy z pevného internetu odhadujeme na 1,511 mld. Kč (+3,5 % y/y). Výnosy z IT služeb odhadujeme na 0,550 mld. Kč (-18,3 % y/y), výnosy z datových služeb na 0,770 mil. Kč (-10,0 % y/y) a kategorie ostatních výnosů podle našich odhadů dosáhne 0,125 mld. Kč (-51,7 % y/y). Celkové výnosy v pevném segmentu ve 3Q 2010 odhadujeme na 6,010 mld. Kč (-11,3% y/y).

Srovnatelně velké míry poklesů v jednotlivých kategoriích jako u fixního segmentu odhadujeme i u mobilního segmentu, celkový pokles výnosů však odhadujeme mírně menší než u fixního hospodaření. Výnosy ze stálých poplatků v rámci hlasových služeb odhadujeme na 2,009 mld. Kč (-3,61 % y/y), výnosy z hovorného dosáhnou podle našeho odhadu 2,192 mld. Kč (-8,46 % y/y) a výnosy z propojení odhadujeme na 0,830 mld. Kč (-27,1 % y/y), kdy zde se nejvíce projevuje regulovaný pokles poplatků za ukončení hovoru MTR. Celkové výnosy z hlasových služeb odhadujeme tedy na 5,031 mld. Kč (-10,4 % y/y).

Podobně jako ve fixním segmentu očekáváme růstu v mobilním internetu, ten společně se službami jako SMS a MMS spadá do kategorie ostatních výnosů, zde výnosy odhadujeme na 1,940 mld. Kč (+2,0 % y/y). Výnosy z prodeje zařízení odhadujeme na 0,170 mld. Kč (-19,8% y/y). Celkové výnosy v mobilním segmentu tak odhadujeme na 7,142 mld. Kč (-8,1 % y/y).

  • 1
  • 2
reklama
reklama