Krátkodobý výhled na české akcie: prosinec 2010 - ČEZ, NWR a Unipetrol

| Milan Vaníček

ČEZ, Unipetrol a NWR. Potenciál a riziko akcií energetického sektoru v systému SPAD na pražské burze pro prosincové obchodování a výhled pro rok 2011.

ČEZ

ČEZ

Společnost je stále obchodována s nejistotou ohledně vyřešení situace kolem emisních povolenek na třetí emisní období od roku 2013 do roku 2020, kdy prozatím má být společnostem dáno zdarma 70 % požadovaných povolenek a 30 % bude aukciováno (do roku 2020 se bude proporce volných povolenek snižovat).

Diskutuje se o možnosti, jak zacelit finanční mezeru plynoucí z dotací na solární energie. Nejkonzervativnější scénář hovoří o plné aukciovatelnosti povolenek pro třetí emisní období, což by mělo kvůli zvýšení nákladů negativní dopad do hospodaření společnosti. Finanční dopad na hodnotu společnosti by se dle našich propočtů měl pohybovat na úrovni 50 Kč/akcii.

Aktuální zprávy hovoří o tom, že ministerstvo průmyslu neuvažuje o takovém kroku (zrušení volných povolenek), respektive že chce stávající režim zachovat (komplikace v jednání s EU). Nadále se domníváme, že zmíněný velmi konzervativní scénář nebude naplněn a že dojde jen k částečnému navýšení nákladů oproti dříve uvažovanému negativnímu scénáři.

Prostor vidíme například v zachování darovací daně (32 % z ceny povolenky), která byla aktuálně uvalena na volné povolenky v letech 2011/12 (řešení situace kolem fotovoltaických elektráren). Do konečného rozhodnutí bude patrně na trhu přetrvávat nervozita ohledně potenciálního externího zásahu, který může mít fundamentální charakter.

Pro příští rok se domníváme, že pokud nedojde k vyřešení zmíněného problému, tak může čas od času daná otázka (postup alokace emisních povolenek) opětovně najít svoje místo a působit ne/příznivě na titul. Na druhou stranu se dle našeho názoru investoři více zaměří na fundament, který by měl být pro příští rok stabilní, a tak bude sledován vývoj cen elektrické energie na forwardových kontraktech pro rok 2012, kde má společnost prodáno prozatím "jen" 36 % produkce (8 % na rok 2013). S oživením ekonomiky by se mohla oživit i poptávka, což by byl pozitivní faktor.

Z našeho pohledu můžeme jen zopakovat, že současné ceny kolem 770 Kč vnímáme jako zajímavé z dlouhodobého pohledu, protože se jedná o fundamentálně silnou společnost, která bude podpořena i solidním dividendovým výnosem (oček. 6,4% hrubý dividendový výnos). Z krátkodobého hlediska bude nadále v povědomí investorů nejistota ohledně emisních povolenek, která může limitovat výraznější oživení.

reklama
reklama