Krátkodobý výhled na české akcie: prosinec 2010 - ECM, ORCO, AAA, KITD

| Milan Vaníček

Potenciál a riziko akcií developerů a dalších méně likvidních titulů v systému SPAD pro následující týdny včetně výhledu na rok 2011.

ECM logo

ECM

Restrukturalizací dluhu se společnosti podařilo zachovat svou existenci, nicméně domníváme se, že primární zaměření bude na splacení dluhů, a nikoli na dodávání další dodatečné hodnoty pro akcionáře.

Z tohoto pohledu se situace dle našeho názoru nezmění ani v příštím roce, protože na trhu je poměrně velké množství projektů, které by měly být realizovány ve smyslu reorganizace současných realitních portfolií, což může způsobit tlak na cenu transakcí.

Náš výhled či pohled na akcie společnosti ECM se nemění a nadále je považujeme za spekulaci. Jen připomínáme, že danou společnost již fundamentálně nepokrýváme.

ORCO logo

Orco

Opětovné otevření některých projektů může potenciálně poukazovat na oživení společnosti. Na druhou stranu stále vidíme vysoká rizika spojená se současnou obsluhou dluhu, kde finanční náklady stále velmi zatěžují výsledovku.

Další restrukturalizace projektů a potenciálně dluhu může udržet samotnou společnost jako takovou stále na trhu, nicméně stále vnímáme mnoho rizik, která nejsou příznivá pro současné akcionáře.

Výhled na příští rok se nadále nemění a očekáváme, že v případě úspěšné restrukturalizace dluhu/realitního portfolia budou významně nepříznivě ovlivněni současní akcionáři. Titul stále vnímáme jako velmi spekulativní.

  • 1
  • 2
reklama
reklama