Erste, Komerční banka, VIG: Kolik je může stát "řecké dobrodružství"?

| redakce

Kolik vysoce rizikových řeckých státních dluhopisů mají ve svých účetních knihách Erste Bank, Komerční banka a VIG a jaké dopady na tyto firmy má pokles cen těchto dluhopisů, event. případná úplná ztráta nominální hodnoty?

Komerční banka

Komerční banka

Komerční banka má v držení řecké dluhopisy v celkové hodnotě 8 mld. Kč, které jsou vedeny převážně jako "realizovatelná finanční aktiva" s případným dopadem přecenění do vlastního kapitálu. Vzhledem k silné kapitalizaci banky a relativně malému objemu těchto dluhopisů, dle našeho názoru, nehrozí žádné výraznější negativní dopady případného defaultu Řecka.

Případný dopad přecenění

  • Při snížení hodnoty o 20 % by byl dopad 1,6 mld. Kč (2,3 % vlastního kapitálu, který je přibližně 70 mld. Kč).

  • Při snížení hodnoty o 50 % by byl dopad 4 mld. Kč (5,8 % vlastního kapitálu).

Erste Bank logo

Erste Bank

Celková expozice vůči Řecku je přibližně 1 mld. EUR, z čehož vládní dluhopisy tvoří 700 mil. EUR. Banka nesdělila, jak jsou tyto dluhopisy klasifikovány v účetnictví. Pokud by byly dluhopisy vedeny jako "držené do splatnosti" či "k obchodování", tak by případný dopad přecenění (do vlastního kapitálu) nebyl příliš významný a banka by si s tím dokázala bez vážnějších potíží poradit. Na druhou stranu v případě, že by tyto cenné papíry byly vedeny "v reálné hodnotě" a případný dopad by byl přímo do výsledovky, tak by mohla být krátkodobě výrazně ovlivněna ziskovost banky, což by mohlo vyvolat negativní tlak na akcie.

Připadný dopad přecenění

reklama
reklama