Krátkodobý výhled na české akcie: květen 2010 - ECM, ORCO, AAA, KITD

| Milan Vaníček

Potenciál a riziko akcií developerů a dalších méně likvidních titulů v systému SPAD pro následující týdny.

ECM logo

ECM

Výsledky byly výrazně horší než očekávání a díky revaluaci došlo i k výraznému snížení čisté hodnoty aktiv (NAV) 6,6 EUR (-67% r/r), tedy titul se obchoduje s 70% prémií vůči NAV. Sektor se běžně obchoduje s 35% diskontem. Očekávali jsme výraznější negativní reakci trhu, která se však nedostavila, což si vysvětlujeme spíše nezájmem o titul a podprahovým vnímáním silného investora v podobě PPF.

Krátkodobý výhled

Pouze opakování - Společnost trpí vysokým nezájmem investorů a ten dle našeho názoru bude přetrvávat. Celkově se v případě ECM nic na našem náhledu nemění. Z pohledu NAV se nám jeví společnost předražená.

ORCO logo

Orco

Nadále pokračují snahy managementu o restrukturalizaci společnosti zejména jejího dluhu s držiteli dluhopisů. Společnosti (managementu) se podařilo najít nové investory a tím si víceméně zabezpečit další pokračování v nezměněné formě. Dohoda s věřiteli dluhopisů byla však opětovně neúspěšné. Do konce června trvá soudní ochrana, ale 12. května proběhne soud, který má posoudit restrukturalizační plán. Plán je spojen především s posunutím splatnosti dluhopisů. Pokud soud schválí restrukturalizační plán, pak by mělo Orco být schopno pokračovat v činnosti s tím, že se držitelé dluhopisů vesměs budou podílet na záchraně společnosti. V případě neschválení může dojít až k likvidaci společnosti (rizikové scénář). Konečně může dojít k dalšímu odložení a pokračování současné patové situace.

Krátkodobý výhled

Nadále se domníváme, že situace je velmi nepřehledná s vysokou mírou rizika pro současné akcionáře a to ať už z pohledu vysokého nařezení podílu, tak i potenciálu likvidace společnosti. Investice do Orca nám přijde velmi spekulativní. Aktuální NAV na akcii se naředilo (po navýšení dalšími akcionáři) na 7,5 EUR, tedy se titul obchoduje na úrovni čisté hodnoty aktiv (v sektoru je obvyklý diskont 35%).

  • 1
  • 2
reklama
reklama