Krátkodobý výhled na české akcie: červen 2010 - ECM, ORCO, AAA, KITD

| Milan Vaníček

Potenciál a riziko akcií developerů a dalších méně likvidních titulů v systému SPAD pro následující týdny.

ECM logo

ECM

Výsledky společnosti byly výrazně negativní, čímž se její atraktivnost ještě výrazně snížila (pokles NAV na 6,6 EUR či -67 % r/r). Valná hromada však dala společnosti další šanci a vyšší než dříve sjednané zadlužení aktuálně držitelům dluhopisů výrazněji nevadí. Tento krok odvrátil potenciál nutnosti předčasného splacení dluhopisů, což by bylo pro společnosti téměř likvidační. Domníváme se, že v tomto bodě je patrná síla investice ze strany PPF.

Krátkodobý výhled

Společnost trpí nezájmem investorů a ten dle našeho názoru bude přetrvávat. Celkově se v případě ECM nic na našem náhledu nemění. Z pohledu NAV se nám jeví společnost předražená.

ORCO logo

Orco

Společnosti se podařilo u pařížského soudu prosadit plán restrukturalizace, který zahrnuje i prodloužení splatnosti dluhopisů. Právě shoda s držiteli dluhopisů byla největší překážkou v restrukturalizačním plánu společnosti. Pro nejbližší dobu tím zmizel prozatímní potenciál likvidace společnosti, ale to nás nepřimělo radikálně měnit náš názor na společnost a to, že zde stále existují přinejmenším některé problematické úseky, například budoucí hospodaření a přístup ke kapitálu. Současné ocenění ukazuje, že diskont k čisté hodnotě aktiv (NAV) ve výši 23% je optimistický vzhledem k sektorovému diskontu ve výši 44%.

Krátkodobý výhled

Náš názor se nemění a nadále se domníváme, že vzhledem k situaci na realitním trhu je pozice společnosti nadále více zostřená. Vzhledem k relativnímu ocenění je společnost nadhodnocena. Nadále vnímáme tuto investici jako spekulativní.

  • 1
  • 2
reklama
reklama