Krátkodobý výhled na české akcie: červen 2010 - Telefónica, PM ČR, Pegas, CETV

| Milan Vaníček

Potenciál a riziko konzervativních a dividendových akcií v systému SPAD a akcií medilální společnosti CME pro následující týdny.

Telefónica 02

Telefónica O2 C. R.

Výsledky za 1Q10 horší než očekávání díky jednorázové položce (restrukturalizační náklady 381 mil. Kč), která vznikne díky výrazné redukci zaměstnanců (1000 lidí, z čehož polovina bude outsourcing). Čistý zisk ve výši 2 mld. Kč zklamal očekávání 2,2 mld. Kč. Zmíněná jednorázová položka by měla přinést úspory do budoucnosti. Tržby budou slabé po celý rok, což je v souladu s výhledem společnosti, ale výrazné oživení není pravděpodobné ani do dalších let. Obtížná pozice telekomunikačního podnikání. Z pohledu cenového růstu prostor není a nárůst objemu je v současné ekonomické situaci rovněž spíše nepravděpodobný resp. by se mělo říci, že růst placeného objemu (v rámci volných minut či určitých tarifů se objem zvyšuje). Regulátoři navíc sehrávají svoji silnou roli a rovněž omezují zisky telekomunikačních společností v Evropě (propojovací poplatky a roaming).

Při relativním srovnání se ukazuje, že Telefonica má zatím nejvyšší marže, ale musí se jí povést zadržet propad tržeb. Obdobně jsou na tom i ostatní telekomunikační firmy nejen v regionu.

Krátkodobý výhled

Střednědobě/krátkodobě bude titul podporován dividendou, která je obchodována až do 3. září (T+3) a nese hrubý výnos 9,8 %. Pro příští roky se však výplata dividendy sníží na 30-35 Kč. Titul může být použit jako defenzivní akcie při volatilním průběhu obchodování. Svoje negativní momentum si už odbil po výsledcích, což bylo očekáváno.

Philip Morris ČR

Philip Morris ČR

Neočekávaně byly zveřejněny sporé informace o hospodaření v 1Q 2010 na konsolidované úrovni. Sporé proto, protože se zde hovoří "jen" o tržbách. V nich podle posledních dat společnost zvýšila svůj výkon o 6,1 % r/r. Náš odhad pro nekonsolidované tržby za rok 2010 je +6 %. Titul se na úrovni 8000 Kč pohybuje okolo férových úrovní z pohledu potenciálu budoucích dividend. Pozitivem je anticykličnost výrobku - cigaret. Negativem naopak lehké zneužití pro zvyšování daní a negativnímu postoji veřejnosti vůči kouření (zdravotní dopady).

Krátkodobý výhled

Z krátkodobého pohledu se nedomníváme, že by mělo dojít k nějaké akci. Z dlouhodobého hlediska vhodné pro svou solidní dividendovou politiku. Rovněž současná větší otevřenost, o kterou se společnost snaží, může nasvědčovat tomu, že i představitelé firmy se budou více snažit o transparentnost vůči investorům, což hodnotíme pozitivně. Jen ještě zmíníme větší zaměření na ČR v rámci PMI (mateřská společnost) komentáře k výsledkům, což rovněž zařazuje ČR na místo větší důležitosti v rámci skupiny. Za současných úrovní jsme neutrální.

  • 1
  • 2
reklama
reklama