Krátkodobý výhled na české akcie: červenec 2010 - ECM, ORCO, AAA, KITD

| Milan Vaníček

Potenciál a riziko akcií developerů a dalších méně likvidních titulů v systému SPAD pro následující týdny.

ECM logo

ECM

Krátkodobý výhled

Společnost trpí vysokým nezájmem investorů a ten dle našeho názoru bude přetrvávat. Celkově se v případě ECM nic na našem náhledu nemění. Z pohledu NAV se nám jeví společnost předražená.

ORCO logo

Orco

Orco již několik měsíců jen sledujeme, ale snažíme se mu vyhnout, protože prospekt a přežití společnosti a navíc atraktivita či vize pro akcionáře se nám zdá více jak zastřená, spíše nezřetelná. Společnost čelí soudnímu řízení ohledně stěžejního projektu Zlota v Polsku, kde si obyvatelé v okolí stavby stěžují na neadekvátnost stavby. Nicméně danou záležitost prozatím nepovažujeme za podstatnou (věříme v pozitivní vyřešení situace ve prospěch spolenčosti). Na druhou stranu případné negativní následky by mohly být značné. Nadále platí, že primární situace kolem držitelů dluhopisů či případný budoucí ředící efekt jsou hlavními faktory.

Krátkodobý výhled

Náš názor se nemění a nadále se domníváme, že vzhledem k situaci na realitním trhu je pozice společnosti nadále více zostřená. Relativně se díky propadu ceny společnost víceméně srovnala s průměrem sledovaných realitních společností (přibližně 40% diskont vůči čisté hodnotě aktiv tzv. "NAV"). Nadále vnímáme tuto investici jako spekulativní.

  • 1
  • 2
reklama
reklama