Centrální depozitář: Změny nahrávají investorům do fondů, dědicům se líbit nebudou

| František Mašek

Vznik Centrálního depozitáře cenných papírů, který nahradil Středisko cenných papírů, zvýhodní investice do podílových fondů. Kdo obchoduje s cennými papíry přímo, bude za správu účtu platit.

Pražská burza

Za držení cenných papírů se bude platit. Může se to týkat i těch, kdo s nimi nechtějí obchodovat a cenné papíry zdědili, nebo je na ně někdo převedl. Souvisí to se zánikem Střediska cenných papírů (SCP), jehož aktivity od 7. července přebírá Centrální depozitář cenných papírů (CD). Zatímco do SCP měl přímý přístup i drobný investor, do depozitáře, který eviduje a vypořádává transakce s cennými papíry, bude přístup jen přes 21 obchodníků s cennými papíry.

Kdo má peníze ve fondech velkých správců, může být v klidu. Domácí i zahraniční investiční společnosti, působící v ČR, mají vedeny podílové listy fondů v samostatné evidenci, případně na účtech bank, k nimž tito správci patří. Nebo jsou evidovány v zahraničí, mimo Centrální depozitář. Pro investory do těchto fondů se tedy nic nemění.

Někteří správci fondů, například Akro IS, však nemají evidovány podílové listy ve zvláštní evidenci a nejsou členy depozitáře. A informovali proto investory, že musí od 7. července před nákupem fondů požádat některého člena depozitáře, aby jim v CD otevřel majetkový účet. "Depozitář za tuto službu členům nic neúčtuje. Je čistě v jejich režii, zda budou něco účtovat investorům za vedení účtů s podílovými listy fondů," uvedla Marie Mühlhoferové z oddělení externí komunikace pražské burzy, jíž depozitář patří. Jak to přesně bude, tedy zda budou podílníci fondů Akra platit členům depozitáře něco navíc, pracovníci Akra serveru peníze.cz neodpověděli.

Přímé obchody s akciemi a jinými cennými papíry půjdou dál přes obchodníky s cennými papíry. Klient by měl ve vlastním zájmu preferovat členy depozitáře, aby se mu obchod či jiné služby, zprostředkované přes více subjektů, neprodražily.

Atlantik Finanční trhy, Česká spořitelna, Patria Finance (Direct) a Fio, tedy firmy, které zprostředkovávají individuálním investorům nejvíce obchodů s cennými papíry, ceny za tyto transakce po vzniku Centrálního depozitáře nemění. Stejné je to v RM-Systému, české burze, která patří finanční skupině Fio. Za vedení účtů s cennými papíry kvůli vzniku depozitáře ale nově poplatky vybírat budou.

Dosud poplatky platili investoři, kteří měli cenné papíry v nominální hodnotě 2,25 milionu korun. Roční částka za držení cenných papírů závisí na velikosti spravovaného majetku . U většiny investorů asi bude činit několik set korun. Atlantik Finanční trhy, Fio i Patria Direct chtějí poplatky, které zaplatí depozitáři, přenést na klienty, jimž spravují účty. Stejně tak RM-Systém. Fio přitom podle Venduly Žaloudíkové z oddělení externí komunikace zvažuje zřízení hromadné evidence cenných papírů, což by tuto službu zlevnilo.

  • 1
  • 2
reklama
reklama