Krátkodobý výhled na české akcie: leden 2011 - ČEZ, NWR a Unipetrol

| Milan Vaníček

ČEZ, Unipetrol a NWR. Potenciál a riziko akcií energetického sektoru v systému SPAD na pražské burze pro lednové obchodování.

ČEZ

ČEZ

Prosinec znamenal pro vývoj titulu poměrně velké množství nepříznivých zpráv, což se transformovalo do prodejního tlaku, který vrcholil pod hranicí 750 Kč. Jen připomeneme, že se jednalo o zvýšení nákladů z důvodu uvalení darovací daně (32 %) na volně přidělované emisní povolenky v letech 2011/12, potenciál zvýšených nákladů na volně udělované emisní povolenky v třetím alokačním období (stále nevyřešeno) a diverzifikace zájmu do polské energetiky (odsun investorů). Daný tlak jsme považovali za nadhodnocený z důvodu omezeného vlivu na hodnotu společnosti i v případě nejvíce konzervativních scénářů.

V lednu neočekáváme výraznější zprávy vzhledem k moratoriu před výsledky za celý rok 2010, které budou zveřejněny 25. února. Očekáváme, že bude dosaženo plánů společnosti a očekáváme EBITDA na hodnotě 88,7 mld. Kč, čistý zisk 46,7 mld. Kč za rok 2010. Tradičně důležitý bude vývoj ceny elektrické energie. Zde jen připomínáme, že se bude sledovat kontrakt forward 2012, kde je prodáno prozatím 36 % produkce (8 % na rok 2013). Rok 2011 je již prodán z 95 % za cenu kolem 52 EUR, zbytek se prodává na spotu.

Nadále vnímáme ČEZ jako dostatečně zajímavou defenzivní akcii, která bude podpořena i solidním dividendovým výnosem (6,0% hrubým dividendovým výnosem). Ceny kolem úrovní 820 Kč stále vnímáme zajímavě z dlouhodobého hlediska.

reklama
reklama