Krátkodobý výhled na české akcie: leden 2011 - ECM, ORCO, AAA, KITD

| Milan Vaníček

Potenciál a riziko akcií developerů a dalších méně likvidních titulů v systému SPAD pro následující týdny.

ECM logo

ECM

Restrukturalizací dluhu se společnosti podařilo zachovat svou existenci, nicméně domníváme se, že primární zaměření bude na splacení dluhů, a nikoli na dodávání další dodatečné hodnoty pro akcionáře.

Z tohoto pohledu se situace dle našeho názoru nezmění ani v letošním roce, protože na trhu je poměrně velké množství projektů, které by měly být realizovány ve smyslu reorganizace současných realitních portfolií, což může způsobit tlak na cenu transakcí.

Náš výhled či pohled na akcie společnosti ECM se nemění a nadále jej považujeme za spekulaci. Jen připomínáme, že danou společnost již fundamentálně nepokrýváme.

ORCO logo

Orco

Jisté problematické řešení situace v Chorvatsku jen dále poukazuje na nejistou problematiku kolem společnosti a na její důvěryhodnost v investorksém prostředí. Ač se jednalo jen o zadržení generálního ředitele z důvodu podání svědectví v určitém případu okolo financování realitních aktivit v zemi, tak to může poukazovat na situaci investic společnosti v Chorvatsku. Rovněž zástupce společnosti se vyjádřil nepříznivě směrem k chorvatskému stavu realitních investic.

Výhled se nadále nemění a očekáváme, že v případě úspěšné restrukturalizace dluhu/realitního portfolia budou významně nepříznivě ovlivněni současní akcionáři. Neuspokojivá reputace společnosti bude dle našeho názoru nadále překážkou pro rozvíjení aktivit společnosti. Stále vnímáme jako velmi spekulativní.

  • 1
  • 2
reklama
reklama