Erste Group odepisuje dluhy PIIGS. Za 3. kvartál čekejte ztrátu, na dividendu zapomeňte

| redakce

Erste Group přijímá mimořádná opatření s omezeným dopadem na základní kapitál a podstatně snižuje své obligo v jižní Evropě. Kvůli neřešenému státnímu dluhu v eurozóně a s ním spojené nejistotě přijalo vedení Erste Group řadu jednorázových opatření, která budou mít dopad na výsledky za třetí čtvrtletí 2011.

Jedná se o následující rozhodnutí (uvedené údaje jsou po zdanění):

 • Redukce obliga vůči Řecku, Portugalsku, Španělsku, Irsku a Itálii z 1,9 mld. eur (ke konci roku 2010) na 0,6 mld. eur (k 30. září 2011). Kombinované obligo vůči Řecku a Portugalsku se snížilo na zhruba 10 mil. eur.

 • Přecenění CDS portfolia (prodaná úvěrová pojištění) na aktuální tržní hodnotu. Dopad je 180 mil. eur.

 • Rumunsko: částečný odpis firemní hodnoty BCR ve výši 627 mil. eur z důvodu nečekaně pomalého zotavování ekonomiky.

 • Maďarsko: úplný odpis firemní hodnoty EBH (312 mil. eur) a vytvoření dodatečných rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám (450 mil. eur) kvůli obavám z politického a ekonomického vývoje. Náklady budou 762 mil. eur.

Erste - mimořádná opatření kvůli PIIGS a nejistému ekonomickému výhledu

Tyto kroky budou mít následující dopady:

 • čistá ztráta za prvních devět měsíců 2011 ve výši zhruba 920-970 mil. eur (před zohledněním mimořádných zatížení by čistý zisk dosáhl kolem 700 mil. eur).

 • V roce 2011 očekává Erste Group čistou ztrátu ve výši přibližně 700-800 mil. eur (před zohledněním mimořádných zatížení by čistý zisk dosáhl téměř 850-950 mil. eur).

 • Ukazatel kapitálové přiměřenosti Core Tier 1 zůstane oproti konci roku 2010 nezměněn (přibližně 9,2 %). Od roku 2008 zvýšila Erste Group základní kapitál o 60 % na 11,2 mld. eur, takže má silnou pozici pro všechny možné scénáře vývoje ekonomiky.

 • Erste Group odloží předčasné splacení státního podílu podílového kapitálu (1,2 mld. eur) nejméně o rok, navrhne však valné hromadě řádně platit úroky z podílového kapitálu.

 • Představenstvo Erste Group navrhne valné hromadě nevyplatit za obchodní rok 2011 dividendu.

  • 1
  • 2
reklama
reklama