NWR: Ve 4. čtvrtletí uhlí o 9 % levnější

| redakce

Společnost NWR oznámila, že se dohodla s odběrateli na dodávkách koksovatelného uhlí a koksu pro čtvrté čtvrtletí 2011. Společnost také oznámila výši produkce a objem prodejů ve třetím čtvrtletí 2011. Hospodářské výsledky za třetí kalendářní čtvrtletí 2011 zveřejní NWR 16. listopadu 2011. Údaje o produkci a cenách jsou neauditované a mohou být ještě upraveny.

Od dubna 2011 jsou ceny veškerého koksovatelného uhlí od NWR stanovovány kvartálně. Průměrná sjednaná cena koksovatelného uhlí pro dodávky na čtvrté kalendářní čtvrtletí 2011 činí 171 EUR za tunu, což představuje pokles o 9 % oproti cenám realizovaným ve třetím čtvrtletí, a to v důsledku nižších cen tvrdého koksovatelného uhlí (hard coking coal) i poloměkkého koksovatelného uhlí (semi-soft coking coal) na mezinárodních trzích.

Uvedená průměrná cena vychází z předpokladu, že prodeje koksovatelného uhlí ve čtvrtém čtvrtletí budou tvořeny přibližně ze 40 % poloměkkým koksovatelným uhlím (semi-soft coking coal) a ze 60 % tvrdým koksovatelným uhlím (hard coking coal).

NWR - ceny a producke uhlí (3Q2011)

Ceny koksu

Průměrná prodejní cena koksu sjednaná pro čtvrté kalendářní čtvrtletí roku 2011 činí 341 EUR za tunu, což představuje pokles o 13 % oproti cenám realizovaným ve třetím čtvrtletí. K poklesu došlo v důsledku nižších cen slévárenského a vysokopecního koksu na evropském trhu. Uvedená průměrná cena se opírá o předpoklad, že prodeje ve čtvrtém čtvrtletí budou tvořeny přibližně ze 71 % slévárenským koksem, ze 14 % vysokopecním koksem a z 15 % ostatními druhy koksu.

  • 1
  • 2
reklama
reklama