Krátkodobý výhled na české akcie: prosinec 2011 - CME, Fortuna a KIT Digital

| Milan Vaníček

CME, Fortuna a KIT Digital. Potenciál a riziko akcií pro obchodování do konce roku.

CME

CME

Obrat v tržním sentimentu na amerických trzích, který nastal již na konci října, pokračoval i v listopadu a u CME se projevil poklesem ze zhruba 10 USD k 8 USD na konci. Zatímco na počátku měsíce CME kopírovala tržní vývoj, kolem poloviny listopadu začalo za trhem výrazněji zaostávat. Přestože NASDAQ Composite nakonec vymazal prakticky veškeré ztráty, CME zakončila měsíc se ztrátou 24 %.

Důležitou zprávou přitom bylo vyjádření ratingové agentury S&P, že snižuje výhled na dluh CME ze stabilního na negativní, přičemž samotný rating ponechává na stupni B. Jako důvod S&P uvedla, že CME musí v roce 2013 splatit či refinancovat dluhopisy v hodnotě 130 mil. USD, což by mohlo ohrozit finanční pozici společnosti.

Současnou úroveň hotovosti kolem 200 mil. USD vidí S&P jako adekvátní, avšak pokud by CME musela v zájmu splacení dluhu tuto úroveň výrazněji snižovat, nemuselo by to stačit pro běžný provoz firmy. Dodáváme, že refinancování zároveň může být dražší (obtížnější) s obecně rostoucími výnosy u korporátních dluhopisů a se zhoršujícím se makroprostředím. Domníváme se, že by mohlo přijít snížení ratingu, pokud by se horší makrosituace promítala do hospodaření v 1. polovině příštího roku, nebo pokud by vše nasvědčovalo tomu, že firma nebude schopná generovat v příštích letech výraznější kladné cash flow (v současnosti počítá s kladným, avšak mírným cash flow letos a příští rok).

Daná situace odpovídá aktuálnímu cenovému vývoji a investoři danou situaci dle našeho názoru vnímají. Zároveň je zřejmé, že refinancování po roce 2008/09 se stává opětovně klíčovou otázkou.

Domníváme se, že by společnost měla být opětovně schopna refinancovat, otázkou může být cena. Dále vnímáme, že v určitých scénářích by mohl stabilizační roli sehrát opětovně největší vlastník Time Warner, jenž funguje jako implicitní garant dluhopisů 2013 a 2014.

Současné ceny na úrovních 150 Kč dle našeho názoru mohou odpovídat do jisté míry sentimentu podobnému roku 2008/09 s tím, že vnímáme větší potenciál v Time Warneru.

V průběhu prosince se domníváme, že se titul bude obchodovat v návaznosti na sentiment. Zajímavé budou až výhledy na rok 2012 a dosažení plánu v podobě výše generace provozních finančních prostředků.

Aktuální cenu akcií CME sledujte zde

  • 1
  • 2
reklama
reklama