Krátkodobý výhled na české akcie: prosinec 2011 - Erste, Komerční banka a VIG

| Milan Vaníček

Erste Group, Komerční banka a VIG. Potenciál a riziko akcií finančního sektoru v systému SPAD na pražské burze do konce roku.

Erste Bank logo

Erste Group

Neschopnost politiků při hledání řešení dluhové krize se nejvíce promítla do cen akcií finančních institucí. To spolu s doznívající pachutí ze špatných hospodářských výsledků za 3Q vedlo k tomu, že se akcie Erste po zdánlivé stabilizaci v první polovině měsíce propadly během pouhých 6 dní o dalších více než 25 % na nová 2,5letá minima k úrovni 270 Kč. Koncem měsíce a začátkem prosince se dostavila určitá korekce a akcie se posunuly zpět k úrovni 350 Kč.

Tématem číslo jedna nejen pro Erste, ale pro většinu bank v západní Evropě, je v současné době úroveň kapitálu a snaha o splnění přísnějších podmínek kapitalizace stanovených Evropskou bankovní asociací (Tier 1 na úrovni 9 % do června 2012). Vzhledem k složité situaci v Maďarsku a Rumunsku a očekávanému výraznému ekonomickému zpomalení i v ostatních zemích v regionu se přikláníme k názoru, že banka bude v budoucnu nucena přistoupit k navýšení kapitálu, i když jen v relativně malé výši.

Poznámka: Na základě metodiky EBA činí kapitálový požadavek Erste Group Bank AG 743 mil. EUR, jak již bylo oznámeno při prezentaci výsledků za 3. čtvrtletí 2011. Erste Group tento požadavek splní v první řadě díky dosaženým ziskům a selektivnímu snížení aktiv, která nepatří ke klíčovému obchodu, ale bez státních kapitálových opatření. (zdroj: Erste Group)

Akcie Erste propadly od začátku srpna o 60 %, výrazně více než index evropských finančních institucí (BEBANKS Index), který ztratil něco přes 20 %. Současná valuace je také v relativním srovnání vůči ostatním bankám v regionu (podle P/BV 2011) o 60 % nižší. Z těchto důvodů si myslíme, že cena akcií již většinu potenciálních rizik reflektuje a nabízí příležitost pro dlouhodobější hráče.

Aktuální cenu akcií Erste Group sledujte zde

  • 1
  • 2
reklama
reklama