Krátkodobý výhled na české akcie: prosinec 2011 - Telefónica C.R., Philip Morris a Pegas Nonwovens

| Milan Vaníček

Telefónica C.R., Philip Morris a Pegas Nonwovens. Potenciál dividendových akcií na pražské burze do konce roku.

telefonica

Telefónica C.R.

V listopadu se titul držel v relativně úzkém rozmezí 375 až 395 Kč. Důvodem je především defenzivnost titulu s očekávaným solidním dividendovým výnosem.

Výsledky za 3Q11 dopadly víceméně dle očekávání při provozním zisku OIBDA 5,68 mld. Kč vs. oček. 5,61 mld. Kč. Nadále pokračuje propad v obou telefoniích, kde především v mobilní části jsou výsledky ovlivněny regulatorním vlivem snižování propojovacích poplatků. Společnost dle očekávání potvrdila svůj výhled, a to pokles roční čisté OIBDA o 1-5 %.

Vzhledem k dosavadním výsledkům předpokládáme, že se tento výhled nemusí naplnit, ale v době oznámení výsledků za celý rok může mít společnost komentář k dividendové politice, který může konečné výsledky zneutralizovat. Nadále očekáváme, že společnost podnikne kroky k udržení absolutní výše peněžních prostředků distribuovaných akcionářům.

Na titulu se rovněž objevili spekulace o potenciálním prodeji podílu mateřské společnosti Telefonica SA, ale ze strany managementu i akcionáře byly tyto spekulace popřeny. Jen připomínáme, že jde o několikáté podobné spekulace. Pravděpodobnost podobného kroku vnímáme jako velmi malou vzhledem k podle nás omezenému počtu potenciálních zájemců, které vidíme v Asii či Rusku.

Sledovat budeme potenciální regulatorní kroky, které mohou vnést vyšší konkurenci na český telekomunikační trh poté, co CTU aktuálně vidí český telekomunikační trh jako nedostatečně konkurenční.

Do konce roku nevnímáme větší cenové impulzy na titulu, a proto se domníváme, že bude pokračovat obchodování v relativně úzkém pásmu 380 až 390 Kč.

Aktuální cenu akcií Telefóniky C.R. sledujte zde

  • 1
  • 2
reklama
reklama