Krátkodobý výhled na české akcie: březen 2011 - ČEZ, NWR a Unipetrol

| Milan Vaníček

ČEZ, Unipetrol a NWR. Potenciál a riziko akcií energetického sektoru v systému SPAD na pražské burze pro březnové obchodování.

ČEZ

ČEZ

V únoru se cena opětovně dostala pod tlak, nicméně úroveň 800 Kč odolala. Akcie trochu trpí situací v sektoru, kde například EDF může být vystavena tlaku francouzské vlády na limitaci ceny elektřiny, kterou produkuje z jaderných zdrojů, která je nižší než současné plány samotné společnosti (spekuluje se o ceně 38 EU/MWh oproti plánu 42 EUR/MWh).

Při výsledcích zaznělo několik protichůdných komentářů, kde generální ředitel řekl, že nadále plánují 42 EUR/MWh, ale zároveň uvedl, že vytvářejí rezervy na nepříznivé vlivy, mezi nimiž byla zmíněna i nejistota ohledně regulatorních rozhodnutí. Rovněž ceny elektřiny na trzích se vrátily pod úroveň 52 EUR, což titulu nepomohlo. Aktuálně kvůli nepokojům v Libyi ceny opětovně přesahují 54 EUR/MW.

Neočekávaně předem zveřejněné výsledky a jejich potvrzení o pár dní oficiálně nepřineslo výraznější překvapení. Zklamáním však byl výhled na rok 2011, kdy společnost počítá s poklesem EBITDA na 84,8 mld. Kč vs. oček. 88,8 mld. Kč. Rovněž výhled na čistý zisk (40 mld. Kč vs. oček. 45,2 mld. Kč) byl zklamáním. Návrh hrubé dividendy bude oznámen až měsíc před valnou hromadou, neočekáváme tedy, že dříve než v dubnu bychom se danou informaci dověděli.

Naše očekávání je 48 Kč/akcii (6% hrubý div. výnos). Rozmezí díky výplatnímu poměru je 44-52 Kč.

Daný výhled s největší pravděpodobností prozatím nezahrnuje potenciální prodej tureckých aktivit, který by mohl přinést dodatečné jednorázové vlivy. Na druhou stranu však omezuje budoucí růstový potenciál. Odůvodnění ze strany společnosti je zaměření se na domácí rozvíjející strategii, tedy rozšíření Temelína. To však v průběhu měsíce doznalo lehký šrám v podobě oddálení plánované dostavby o dalších pět let. Tuto zprávu hodnotíme neutrálně vzhledem k tomu, že takto dlouhý proces pravděpodobně s sebou ponese určitá zdržení.

Z dlouhodobého hlediska máme stále pozitivní pohled na titul, avšak krátkodobě vnímáme, že zklamání z výhledu může vytvořit tlak. Úrovně kolem 800 Kč vnímáme jako zajímavé z dlouhodobého hlediska. Stává se velmi defenzivní hrou se solidním dividendovým výnosem (6 %) a relativně stabilním hospodařením. Případné využití ČEZu například pro penzijní reformu by mohlo být z krátkodobého hlediska pozitivně vnímáno investory = potenciál zvýšené dividendy.

reklama
reklama