Krátkodobý výhled na české akcie: březen 2011 - Telefónica, PM ČR, Pegas, CETV, Fortuna

| Milan Vaníček

Potenciál a riziko konzervativních a dividendových akcií v systému SPAD včetně Fortuny a akcií mediální společnosti CME pro následující týdny.

Telefónica 02

Telefónica O2 C. R.

Společnost představila svoje výsledky za 4Q, které na čistém zisku zaostaly za očekáváním (1,9 mld. Kč vs. oček. 2,3 mld. Kč). Z našeho pohledu šlo hlavně o větší poplatky mateřské společnosti za využívání značky, než jsme očekávali (420 mil. Kč vs oček. 200 mil. Kč). Tento fakt by mohl být viděn negativně, nicméně, když se podíváme do budoucích projekcí, tyto náklady výrazněji rostou, což společnost už dříve indikovala. Pro tento rok však došlo k rychlejšímu nárůstu, než jsme očekávali. V budoucím období je naše projekce z našeho pohledu více konzervativní a uvažujeme nárůst těchto poplatků k tržbám až na úroveň 2,5 % ze současných 2 %, přičemž u srovnatelných firem tyto poplatky činí 1-3 % z tržeb.

TEF dle očekávání navrhla hrubou dividendu ve výši 40 Kč (10% hrubý dividendový výnos). Dále se rovněž vyjádřila, že bude zkoumat kroky, jak distribuovat silné CF svým akcionářům, protože v rozvaze není účetně dostatek prostoru z běžného provozu pro udržení současné úrovně dividendy. Jen připomínáme, že letos společnost jednorázovou účetní transakcí zvýšila čistý zisk o 3,4 mld. Kč (pozitivní přecenění odpisu majetku ve fixní telefonii z roku 2003), což rozšiřuje kapacitu možnosti výplaty dividend.

Rovněž výhled na hospodaření, a to pokles tzv. čistého OIBDA v rozmezí 1-5 %, byl dle očekávání, které máme nastaveno na pokles OIBDA do výše 7 % r/r. Celkově dané výsledky hodnotíme neutrálně až lehce negativně kvůli výši čistého zisku za 4Q.

Na druhou stranu se nemění výhled na hospodaření ani dividendu za loňský rok, což hodnotíme neutrálně a může to mít za následek neutralizaci negativního náhledu na výsledek na čistém zisku.

Nadále (po rozhodném dni, tedy oček. na konci září) otázkou zůstává možnost výplaty dividendy pro příští roky, protože z provozní úrovně je nepravděpodobné, že by společnost byla schopna vytvořit dostatečný účetní prostor v rozvaze pro udržení současného stavu absolutní dividendy. Avšak silná kapitalizace na úrovni vlastního jmění či emisního ážia může poskytnout jistý prostor. Ve hře může být i částečný odkup vlastních akcií v kombinaci s maximální možností výplaty dividendy z aktuálních zisků.

Celkově jsme na současných úrovních na titul neutrální s tím, že kvůli nevyjasněné situaci kolem budoucí dividendy bychom opětovně nevylučovali potenciální větší negativní reakci při ex-dividend dni (oček. září).

reklama
reklama