Krátkodobý výhled na české akcie: březen 2011 - ECM, ORCO, AAA, KITD

| Milan Vaníček

Potenciál a riziko akcií developerů a dalších méně likvidních titulů v systému SPAD pro následující týdny.

ECM logo

ECM

Restrukturalizací dluhu se společnosti podařilo zachovat svou existenci, nicméně domníváme se, že primární zaměření bude na splacení dluhů, ne na dodávání další dodatečné hodnoty pro akcionáře.

Z tohoto pohledu se situace dle našeho názoru nezmění ani letos, protože na trhu je poměrně velké množství projektů, které by měly být realizovány ve smyslu reorganizace současných realitních portfolií, což může způsobit tlak na cenu transakcí.

Náš výhled či pohled na akcie společnosti ECM se nemění a nadále jej považujeme za spekulaci. Jen připomínáme, že danou společnost již fundamentálně nepokrýváme.

ORCO logo

Orco

Výhled se nadále nemění a očekáváme, že v případě úspěšné restrukturalizace dluhu/realitního portfolia budou významně nepříznivě ovlivněni současní akcionáři.

Neuspokojivá reputace společnosti bude dle našeho názoru nadále překážkou pro rozvíjení aktivit společnosti. Stále vnímáme jako velmi spekulativní.

V lednu jsme ukončili pokrytí tohoto titulu.

  • 1
  • 2
reklama
reklama