ČEZ v úterý oznámí výsledky. Na co se mají investoři připravit?

| Marek Hatlapatka

Očekáváme, že ČEZ v 1Q2011 dosáhl čistého zisku ve výši 15,5 miliardy Kč, tedy o téměř přesně 2 miliardy méně než ve stejném období loňského roku. Nižší průměrná realizovaná cena prodané elektřiny bude sice částečně kompenzována růstem výnosů v jiných segmentech (distribuce, prodej zemního plynu, příspěvek výroby ve větrném parku v Rumunsku), nicméně s mírně negativním dopadem na ziskové marže (segment výroby dosahuje tradičně nadprůměrných marží v rámci skupiny).

Temelín

Zatímco tržby očekáváme pouze o 1,7 % nižší než před rokem, zisk na úrovni EBIT by měl poklesnout o 6,6 %, u EBITDA by pokles měl být nižší (předpokládáme meziročně vyšší odpisy). EBITDA marži očekáváme pod 50 % vs. 50,7 % v 1Q2010, EBIT marže potom zřejmě klesne přibližně o 2 procentní body na 38,2 %.

Finanční výsledek je tentokrát o něco obtížněji predikovatelný než jindy. Nově jej ovlivní zavedená darovací daň z emisních povolenek, kde očekáváme kvartální negativní vliv na zisk před zdaněním ve výši 975 milionů Kč. K tomu je nutno připočítat tradiční položky s negativním dopadem na zisk před zdaněním, tedy čisté placené úroky a úrok z jaderných rezerv (celkově -1,1 miliardy Kč).

Na druhou stranu negativní výsledek finanční části výsledovky by měl kompenzovat FX zisk z finančních derivátů a přecenění opcí MOL. Celkově tak očekáváme, že finanční výsledek bude negativní ve výši 0,8 miliardy Kč.

Zisk před zdaněním by měl dosáhnout 19,4 miliardy Kč (-9,5 % y/y). Vzhledem k tomu, že darovací daň z emisních povolenek není daňově odčitatelná, a vzhledem k dalším faktorům očekáváme meziročně o něco vyšší efektivní sazbu daně (20 % vs. 18,6 %).

Aktuální vývoj akcií ČEZu sledujte zde

  • 1
  • 2
reklama
reklama