Akcie NWR mají velký růstový potenciál, příležitosti jsou v Debiensku a v Japonsku

| Patria.cz

Akcie NWR v posledních dnech silně reagovaly na probíhající úpis akcií polského konkurenta JSW. Analytici Patrie Finance jsou ovšem na akcie silně pozitivní a doporučují je kupovat.

Doporučení a ocenění

Stanovujeme 12M cílovou cenu na úrovni 325 Kč na základě svého DCF ocenění. Titul doporučujeme k nákupu kvůli rostoucí průmyslové výrobě v regionu střední Evropy a stabilní poptávce po oceli díky oživení v automobilovém průmyslu.

Podporu pro výsledky, resp. cenu akcií společnosti, by měl přinést rostoucí podíl koksovatelného uhlí v produkčním mixu během letošního roku.

K zvýšení zájmu o NWR by mělo přispět i zahrnutí projektu Debiensko do tržních valuací.

NWR - investiční doporučení

Klíčové faktory

Základními faktory s přímým vlivem na hodnotu společnosti jsou dohodnuté ceny koksovatelného a energetického uhlí a koksu, objemy produkce a externích prodejů a výše nákladů na vytěženou tunu.

Vnější podmínky na světových trzích s oběma typy uhlí se stále zdají být pro NWR příznivé. Rozsáhlé záplavy v Austrálii na přelomu roku způsobily propad nabídky, zejména koksovatelného uhlí z Austrálie do Asie, a cena vzrostla téměř o 50 procent.

Ceny energetického uhlí podporují obavy o budoucí rozvoj jaderné energetiky ve světě jako následek katastrofy v japonské Fukušimě.

NWR - korelace akcií a uhelných kontraktů
  • 1
  • 2
reklama
reklama