ČEZ: V letech 2012 a 2013 poroste zisk

| redakce

ČEZ ohlásil nižší výsledky za druhé čtvrtletí, než se očekávalo, kvůli nižším ziskům z emisních povolenek a z jednorázových záležitostí, ale navýšil svůj výhled pro letošní rok o 1,2 % díky nižším úrokovým nákladům. Analytici České spořitelny ponechávají své doporučení akumulovat s 18% růstovým potenciálem díky nezměněné nutnosti zvýšení cen elektřiny.

Z analýzy ČS:

ČEZ - finanční údaje a vývoj akcií

Nižší ceny CO2 povolenek nemění celkovou situaci

  • S posunem období predikce snižujeme cílovou cenu pro ČEZ o 7 % na 902 Kč za akcii kvůli vyššímu odhadu čistého dluhu ke konci roku 2011 a mírně nižším střednědobým odhadům, což částečně vyvažuje nižší WACC (efekt bezpečného přístavu).

  • Náš odhad pro léta 2011-12 necháváme téměř nezměněn, ale snižujeme odhad pro rok 2013 kvůli nižším odhadovaným cenám CO2 povolenek a následným nižším cenám energií. Posun dokončení dvou elektráren (ze začátku roku 2013 do roku 2014) dále oddálí růst zisků.

  • Doporučení Akumulovat ponecháváme s 18% růstovým potenciálem díky dle našeho názoru nezměněné nutnosti zvýšení cen elektřiny. ČEZ je jedním z nejlepších hráčů na trhu s elektřinou ve středoevropském regionu.

  • ČEZ ohlásil nižší výsledky za 2Q11, než se očekávalo, kvůli nižším ziskům z emisních povolenek a z jednorázových záležitostí, ale navýšil svůj výhled pro letošní rok o 1,2 % díky nižším úrokovým nákladům.

Zhoršení výhledu

Naše odhady pro roky 2011-12 doznaly jen malých úprav, ale odhad čistého příjmu pro rok 2013 jsme museli snížit o 9,5 % kvůli nižšímu předpokládanému růstu cen energií a kvůli zpožděnému dokončení dvou elektráren. Hlavní změny jsou následující:

  • Snížili jsme odhady prodejní ceny pro rok 2012 o 2,4 % (na 52,8 €) a o 4,1 % (na 57,4 €) pro rok 2013. ČEZ si zajišťoval ceny energií pro léta 2012-13 rychleji, než jsme očekávali, což se do naší předpovědi promítlo negativně. Poměr zajištění je k dnešním datu následující: 90 % produkce pro rok 2012 kolem 52,2 €/MWh; 36 % produkce pro rok 2013 nad 54 €/MWh a 9 % z produkce pro rok 2014 na 56 €/MWh. Snížili jsem rovněž odhady cen na EEX kvůli nižším cenám CO2 povolenek.

Aktuální kurz akcií ČEZ sledujte zde

reklama
reklama