V roce 2012 přestanou existovat SPAD i KOBOS, tvrdí Petr Koblic

| Vladimír Urbánek

Kurzy.cz zpovídaly generálního ředitele pražké burzy Petra Koblice. V první části se společně věnovali aktuálnímu postavení BCPP v rámci evropských akciových trhů a obecným vyhlídkám pražského trhu ve světle vládních reforem. Ve druhé části přišla řada na otázky spojené s podmínkami pro investování od akcií v ČR, s chystaným přechodem BCPP na nový obchodní systém a ohledně nových IPO.

Petr Koblic

Patria ve své statistice zmiňuje výrazný příklon domácích investorů k zahraničním cenným papírům, s tím, že se objem už srovnal na obdobnou úroveň. Může na to burza nějakým způsobem reagovat nebo se přizpůsobit?

Patria v té studii nezmiňuje, jak roste objem prostředků jako takový. Jak se investoři naučí, otrkají, získají zkušenosti s domácím investováním, tak se postupně rozhlíží i po investicích do zahraničí, což je přirozené.

A může na to BCPP nějakým způsobem reagovat? Vzniká jí nějaký prostor?

V ČR investuje řekněme 50 až 100 tisíc lidí. Tato čísla burza jako taková dokáže jen těžko ovlivnit. Polovina prostředků investovaných do zahraničních akcií je u normálních ekonomik běžné číslo. V budoucnu se tento objem třeba zvedne až na 60 %. Možná v USA to tak není, protože Amerika je kontinent sám pro sebe, ale u normálních evropských zemí to tak je.

Pro burzu je podstatné, aby počet aktivních investorů pokud možno výrazně rostl. Když tu bude 500 tisíc investorů a polovina bude investovat v zahraničí, ta druhá polovina bude výrazně více než nynějších 50 tisíc. Celkový počet lidí investujících do akcií je v ČR oproti anglosaskému světu stále zoufale nízký.

První část rozhovoru s Petrem Koblicem najdete zde

Podle obchodníků a statistik po kuponové privatizaci je stále asi 1,4 milionu účtů, které jsou buď tzv. spící řadu let, nebo ti lidé možná už zemřeli, to nikdo neví. Těch 50 tisíc, to jsou "aktivní" účty. Když jsem dělal v privátním bankovnictví, tak jsme v roce 2004 dělali odhady, že je v ČR asi 15 až 20 tisíc lidí, kteří mají majetek větší než 1 milion dolarů v hotovosti nebo v cenných papírech. Investoři jsou většinou bohatí lidé nebo vyšší střední třída.

Zajímavé je srovnání s Polskem, kde je podle odhadů asi 1,5 až 2 miliony aktivních investorů. Zajímavé je především srovnání objemů. V Praze vychází objem na hlavu výrazně vyšší než ve zmíněném Polsku. Celkový objem obchodů v Polsku je sice vyšší, ale ne přímo úměrně - dosahuje jen 2-3násobku objemu pražského.

Samozřejmě by bylo nejlepší, kdyby se investování u nás stalo standardem i pro nižší příjmové skupiny, aby došlo k přiblížení se standardům USA nebo jiných anglosaských zemí, kde investuje až 30 % populace.

reklama
reklama