Našli jste v šuplíku kuponovou knížku. Ale co s ní teď?

| Aleš Tůma

Ještě 17 let po druhé vlně kuponové privatizace v českých šuplících, slamnících, skříních a kredencích dlí stovky a tisíce kuponových knížek. Zdaleka ne všechny jsou bezcenné, peníze se však kvapem vypařují.

Kupónové knížky

Možná ještě patříte k zapomnětlivým šťastlivcům, kteří mají v šupleti cenné (nebo bezcenné, ale to ještě nevíte) akcie. Co s nimi? Návod pro ty, kdo se z dlouhého spánku probudili až nyní.

Dejme tomu, že máte doma starý výpis ze Střediska cenných papírů. Můžete se sice obrátit na účastníky Centrálního depozitáře cenných papírů, který původní Středisko cenných papírů nahradil, a nechat si vystavit nový výpis. To ovšem něco stojí. Výpis z evidence zaknihovaných akcií navíc neobsáhne firmy, které už v evidenci nejsou, přesto mohou ještě mít hodnotu.

Prozatím se tedy spokojíme se starým výpisem obsahujícím názvy a ISIN emisí. První krok je ověřit, jestli se akcie ještě náhodou neobchoduje na Burze cenných papírů Praha a/nebo v RM-Systému. Vzhledem k tomu, že z původních asi 1 800 firem zůstala na veřejném trhu jen hrstka, jde spíše o formalitu. Ale pokud náhodou v dědictví po tetičce objevíte akcie ČEZu, vyhráli jste jackpot.

Zdědili jste akcie? Může to být i za trest!

Druhý krok je zjistit, jestli firma neprovedla vytěsnění minoritních akcionářů. Tento údaj je v obchodním rejstříku (viz níže), velmi snadno jej však najdeme v databázi vytěsnění na adrese in-server.cz. Je zde uvedeno i datum promlčení nároku na výplatu plnění.

Protože promlčecí lhůta je čtyřletá a hlavní vlna vytěsňování proběhla v roce 2005, pro mnoho akcionářů je už pozdě. Ale pro jiné ne – jen letos v prvním pololetí uběhne podle údajů in-serveru promlčecí lhůta skoro u tří desítek firem, některé další vytěsnění teprve provádějí!

Ročně připadne minoritním akcionářům protiplnění v řádu stovek milionů korun. A přitom existují údajně i případy, kdy si "minoritáři" nevyzvedli 80 % peněz, takže hlavní akcionář dostal hezky tučný oběd zadarmo. Některá vytěsnění naopak aktivní akcionáři napadají u soudu s požadavkem vyšší výplaty – tady se vyplatí využít pomoc vševědoucího Googlu, případně se podívat na web Ochranného sdružení menšinových akcionářů.

  • 1
  • 2
reklama
reklama