Dostavba Temelína: Kde ČEZ sežene 150 až 200 miliard korun?

| Chris Johnstone

Přístup ČEZ k otázce financování dvou nových jaderných reaktorů v Jaderné elektrárně Temelín trochu připomíná rodinu s malými dětmi, která přemýšlí, jak financovat koupi většího bydlení. Díky kombinaci vlastních příjmů a štědrého bankovního financování by taková investice jistě byla uskutečnitelná. Státem ovládaný energetický gigant by však musel začít škudlit, kde se dá, a i v takovém případě by mu zbylo nanejvýš na nejnutnější výdaje.

Temelín

To vyvolává jistou skepsi — mimo jiné proto, že i samotná firma se poohlíží po možných partnerech, s jejichž pomocí by dokázala uhradit náklady na dostavbu, jejichž výše je odhadována na 150 až 200 miliard korun. ČEZ, který je největší středoevropskou společností, pokud jde o tržní kapitalizaci, trvá na tom, že jeho cash-flow je pro financování dostavby jaderné elektrárny dostatečné.

Toto poněkud nejednoznačné tvrzení opakovaně zaznělo z úst druhého nejvýše postaveného manažera společnosti ČEZ, finančního ředitele Martina Nováka. "Pokud si vypočítáme své cash-flow pomocí modelů — což samozřejmě interně děláme a viděli jsme i nějaké externí modely zpracované velkými bankami —, jednoznačně vidíme, že jsme Temelín schopni ze svého cash-flow ufinancovat. Určitě by to však znamenalo, že bychom nemohli uskutečnit celou řadu dalších akcí," uvedl Novák.

Je otázkou, jakými zaběhlými modely se ČEZ nechá inspirovat v případě, že se rozhodne hledat finančního partnera. Bude to model fungující v Británii (státem garantované ceny), ve Finsku (financování výstavby z prostředků hlavních odběratelů), nebo v USA (zákazníkům jsou účtovány příplatky, jelikož jde o veřejný zájem)? Převáží praktický zřetel nad politickými obavami, pokud se ukáže, že Rusové jsou jediní účastníci tendru na dostavbu Temelína, kteří jsou ochotni se spolupodílet na financování projektu?

Britská cesta

ČEZ údajně začal vyjednávat s českou vládou (která drží bezmála 70procentní podíl v energetické společnosti, jejíž akcie se obchodují na burzách v Praze a Varšavě), což však ministr průmysl a obchodu Martin Kuba (ODS) popírá. Rokování se týkají snížení finanční zátěže, kterou by výstavba Temelína z vlastních prostředků pro ČEZ znamenala.

Jako velmi atraktivní se jeví model financování, jenž byl před nedávnem spuštěn ve Velké Británii. Tento model předpokládá vznik nové generace jaderných elektráren postavených soukromými subjekty, sdělil ČESKÉ POZICI vysoce postavený zdroj z ČEZ obeznámený s průběhem jednání na vládě. Ve Spojeném království podporuje stát jadernou energetiku tím, že garantuje minimální výkupní ceny elektřiny vyrobené v jaderných elektrárnách.

  • 1
  • 2
reklama
reklama