AAA Auto si v roce 2011 vyjela velice dobré výsledky

| Jiří Šimara

Už čísla o objemu prodejů za rok 2011 zveřejněné v lednu dávají tušit, že hospodářské výsledky za uplynulý rok budou velmi silné. Společnosti se podařilo prodat 44 828 ojetých vozů, což znamená meziroční růst o 13,4 %. Předpokládáme velmi mírné snížení průměrné prodejní ceny vozů oproti 3Q2011, tržby z prodeje ojetých vozů za celý rok 2011 by tak měly lehce přesáhnout 226 milionů eur.

AAA Auto

Předpokládáme, že náklady na prodej vozů rostly meziročně mírně rychleji než samotné tržby z prodeje. Na úrovni hrubých marží by však měl být tento negativní vliv vyrušen navýšením ostatních výnosů, jako jsou například výnosy z finanční činnosti či servisu vozů.

Hrubý zisk by za uplynulý rok měl podle nás dosáhnout 66,689 milionu eur, což by byl 26,2% meziroční nárůst. Hrubé marže tak budou nad 24 %.

Očekáváme, že se poměr jednotlivých složek provozních nákladů k celkovým výnosům oproti minulým letům příliš nezmění. Nejvýraznější položkou provozních nákladů stále zůstávají náklady personální. Ty kvůli vysokým prodejům a navázání odměn zaměstnanců na tyto prodeje meziročně vzrostou o 22 % a budou tvořit takřka 50 % z celkových provozních nákladů.

Dopad přecenění majetku a odpisů na EBIT již neočekáváme tak vysoký, jako tomu bylo v loňském roce z důvodu postupného sbližování reálné a účetní ceny majetku společnosti. Oproti loňskému roku však předpokládáme vyšší negativní dopad kurzových rozdílů, a to hlavně kvůli oslabení maďarského forintu oproti euru na podzim loňského roku. Tyto ztráty ovšem mají pouze účetní charakter a nebudou realizovány ve smyslu snížení cash flow společnosti. Nicméně čistý zisk v 4Q2011 zejména kvůli těmto kurzovým ztrátám meziročně poklesne zhruba o 15 % na 1,381 milionu eur.

Aktuální vývoj akcií AAA Auto sledujte zde

  • 1
  • 2
reklama
reklama