Erste Group: Těžká váha zahájí výsledkový týden na pražské burze

| Marek Hatlapatka

První letošní výsledky Erste Group Bank budou pozitivně ovlivněny jednorázovým výnosem ze zaúčtování zpětného odkupu hybridního kapitálu Tier 1 a Tier 2 (přednostní akcie a podřízený dluh), který banka dokončila na začátku března. Díky tomu by měla dosáhnout kvartálního čistého zisku přes 300 milionů eur, tedy na úrovni prvního kvartálu loňského roku (také ovlivněného jednorázovými položkami).

Erste Group

Pozitivní vliv účetního zisku z buybacku hybridního kapitálu (očekáváme 207 milionů eur před zdaněním, respektive 159 milionů eur po zdanění) podle nás managementu Erste nabízí příležitost přistoupit k zaúčtování některých negativních položek, především týkajících se vývoje v Maďarsku. Hlavně kvůli situaci v této zemi proto počítáme s tím, že náklady rizika meziročně vzrostou o 23 % (čistá tvorba opravných položek dosáhne 565 milionů eur).

Obě zmíněné položky, tedy náklady rizika a zisk z buybacku, budou pravděpodobně rozhodujícími faktory, které ovlivní to, zda výsledky Erste budou pod, nebo naopak nad tržním očekáváním.

Na úrovni provozních výnosů očekáváme 5% meziroční pokles vlivem neopakování se mimořádně vysokých výnosů z obchodování zaúčtovaných do 1Q2011. Čistý úrokový výnos predikujeme o 3,5 % výše meziročně, ale o 6,1 % níže mezičtvrtletně. Výnosy z poplatků meziročně klesnou o 2,5 %.

Ve srovnání se 4Q2011 očekáváme o něco lepší výsledek na výnosech z obchodování (102 milionů eur). Žádné významné posuny nepředpokládáme u provozních nákladů, které by měly víceméně stagnovat.

Aktuální cenu akcií Erste Group sledujte zde

  • 1
  • 2
reklama
reklama