CME: Výsledky jsou ve stínu aktivit Time Warner tématem číslo dvě, silný dolar je navíc sráží dolů

| Tomáš Menčík

Druhé čtvrtletí bývá tradičně pro mediální společnost CME silnější než to první. Nicméně prohlubující se evropská dluhová krize, která působí na zadavatele reklamy, je důvodem našeho sníženého optimismu, což se netýká pouze druhého kvartálu, ale i zbytku roku. Stejně tak posilující americký dolar má a bude mít negativní vliv na tržby, když v našem modelu predikujeme další oslabení středoevropských měn vůči USD po zbytek roku.

CME - odhadované hospodářské výsledky

Ve 2Q2012 očekáváme tržby 231 milionů USD, což je o 38 % více než v minulém čtvrtletí. Na meziroční bázi předpokládáme pokles tržeb o 7,5 %, když hlavním důvodem je meziroční oslabení měnových kurzů středoevropských měn vůči americkému dolaru. Co se týče tržeb v národních měnách, predikujeme pokles na meziroční bázi na trzích v České republice a v Rumunsku (-2 %), na ostatních trzích dojde podle našeho názoru k mírnému meziročnímu růstu. Co se dynamiky růstu týče, největší růst tržeb čekáme v segmentu New Media s meziročním růstem o 27,2 % (mezičtvrtletně o 25,2 %).

Na straně provozních nákladů dojde k meziročnímu poklesu o 5,4 % na 199 milionů USD, ale mezičtvrtletně v souladu s růstem výnosů dojde k růstu nákladů o 11,8 %. Největší nákladovou položkou zůstávají náklady spojené s výrobou programového vysílání. Tato položka dosáhne dle našeho názoru 120,5 milionu USD, což značí meziroční pokles o necelá 2 %.

Hlavním tématem posledních týdnů a měsíců byl odkup vlastních dluhopisů s pomocí půjčky 300 milionů USD, kterou poskytl hlavní akcionář, společnost Time Warner. Společnost CETV odkoupila dluhopisy v objemu menším, než se očekávalo, a navíc pouze ty s nižší úrokovou sazbou. Bondů se splatností 2013 a úrokovou sazbou 3,5 % odkoupila 109 milionů USD a se splatností 2014 a úrokovou sazbou 6M EURIBOR+ 1,625% odkoupila 60,5 milionu EUR. To CME sníží čtvrtletní úrokové náklady asi o 1,3 milionu USD (za kompletní kvartál). Výraznější úsporu mohla firma dosáhnout zpětným nákupem vlastních dluhopisů se splatností 2016 a úrokovou sazbou 11,625 %, nicméně nakonec žádný objem těchto dluhopisů neodkoupila. Celkové úrokové náklady dosáhnou podle našeho názoru 31,2 milionu USD, což stále považujeme za příliš vysoké číslo.

Akciový výhled pro NWR, CME, Fortunu, Erste Group Bank a Komerční banku Akciový výhled pro NWR, CME, Fortunu, Erste Group Bank a Komerční banku Kam se vydají české akcie? Trend na pražské burze i na těch vyspělých evropských je ...

  • 1
  • 2
reklama
reklama