ECM: Má developerská společnost šanci na nový start?

| Kateřina Menzelová

Předložený reorganizační plán společnosti ECM počítá i s možností restartu firmy. Zárodkem by se stalo obchodní centrum ve Zlíně.

ECM - ilustrační obrázek

V dobách realitního boomu byl symbolem developerské společnosti ECM Real Estate Investments (ECM) rozsáhlý projekt výškových budov City na pražské Pankráci. Pak ale přišel pád z výšin a firma skončila v insolvenci. V případě, že se podaří její restart, s nímž počítá reorganizační plán, stane se hlavní značkou společnosti plánované obchodní centrum Kaskády Zlín.

Jenže nezodpovězené zůstávají dvě podstatné otázky: přijmou vůbec soudem povolený plán věřitelé? A pokud ano, je reálné zadluženou firmu oživit? Zopakujme si základní fakta:

  • Insolvenční řízení začalo 11. dubna loňského roku na návrh České spořitelny. Na schůzi, která se konala 20. července 2011, věřitelé odhlasovali vyslání ECM do konkurzu. Mezi hlavní zastánce tohoto radikálního řešení patřili skupina PPF a insolvenční správce Ivo Hala. Rozhodující roli ve výsledku červencové schůze sehrál fakt, že správce nepřiznal hlasovací práva největší skupině věřitelů – držitelům eurobondů, jež zastupovala společnost Astin Capital. Právě tito věřitelé dávali přednost reorganizaci před konkurzem.

  • Vrchní soud v Praze v říjnu loňského roku verdikt o prohlášení konkurzu kvůli procesním chybám zrušil. Věřitelská schůze proto jednala o osudu ECM znovu, a to 22. listopadu 2011. Jenže výsledkem jednání bylo, že se věřitelé nedokázali dohodnout na řešení a verdikt o konkurzu, nebo reorganizaci nechali na soudu. Ten dlouhotrvající nejistotu letos 15. března ukončil a vydal usnesení, v němž povoluje reorganizaci firmy. Společnost Astin Capital měla předložit reorganizační plán. Městskému soudu v Praze jej zaslala v pátek 31. srpna.

  • V plném znění byl návrh reorganizačního plánu spolu s dalšími dokumenty zveřejněn v internetové verzi insolvenčního rejstříku v úterý 4. září. Záhy byl ale dokument smazán. Dostal se totiž na veřejnost dříve, než soud schválil zprávu o reorganizačním plánu ECM. Při tomto schvalování soud posuzuje, zda zpráva, která uvádí samotný reorganizační plán, má všechny náležitosti, jež vyžaduje zákon.

  • Usnesení o schválení zprávy o reorganizačním plánu bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno 5. září, a následně byl opět zveřejněn i kompletní reorganizační plán.

Přemrštěný posudek?

Tolik tedy procesní záležitosti. A o co se v insolvenčním řízení ECM hraje? Ve znaleckém posudku, který vypracovala společnost Equita Consulting, byla vyčíslena hodnota majetkové podstaty firmy na více než 1,2 miliardy korun. Pro úplnost dodejme, že na schůzi, která se konala ve středu 5. září, věřitelé znalecký posudek neschválili a žádají o jeho doplnění.

  • 1
  • 2
reklama
reklama