Proč si (ne)koupit polského národního šampióna PGE

| Michal Stupavský

Úpis akcií polské energetické společnosti PGE se setkal s velkým zájmem českých investorů, kteří sice v rámci IPO (primárního úpisu) nenakoupili ani kus, ale nic jim nebrání investovat do akcií PGE již přímo na parketu varšavské burzy.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE) je největším producentem elektrické energie v Polsku se zaměřením na východní část země. Tato jediná polská vertikálně integrovaná utilita (pozn. od výroby elektřiny až po distribuci) při nedávném primárním úpisu akcií (IPO) na varšavské burze upsala 15 % svého akciového kapitálu za cenu 23 PLN za akcii, což byla horní hranice upisovacího pásma (17,5 – 23 PLN). Majoritním akcionářem s 85% podílem zůstává polský stát.

PGE je klasický národní šampion v oblasti energetiky, když jeho podíl na výrobě elektrické energie v Polsku činí 42 % a podíl na distribuci 26 %.

Instalovanou produkční kapacitou a obchodním modelem je srovnatelný s českou jedničkou ČEZ. Při investičním rozhodnutí se investor musí zamyslet minimálně nad několika aspekty, které bych v další části textu rád zmínil. Pro zjednodušení jsem je rozdělil na pozitiva a negativa.

Pozitiva nákupu akcií PGE

• PGE je největším producentem hnědého uhlí v Polsku a vlastní dva hnědouhelné doly, které zásobují její hlavní elektrárny. Toto vlastnictví PGE poskytuje silnou konkurenční výhodu díky tomu, že společnost není vystavena výkyvům cen na komoditních trzích do takové míry jako její konkurenti. Zásoby hnědého uhlí by měly PGE stačit na zásobování svých elektráren až do roku 2040.

• Spotřeba elektřiny na hlavu v Polsku v současnosti činí 0,7 MWh, což je mnohem méně ve srovnání s Českem (1,4 MWh) a průměrem Evropské unie (1,7 MWh). Tento stav poskytuje dlouhodobý růstový konvergenční potenciál způsobený růstem polského HDP na hlavu.

• Ceny elektrické energie v Polsku jsou díky regulaci nižší než na okolních trzích. Díky postupné deregulaci by mělo postupně docházet ke konvergenci cen elektrické energie k západoevropským (především německým) úrovním.

• Struktura společnosti PGE je poněkud komplikovaná. Skupina je momentálně tvořena 81 společnostmi přímo či nepřímo kontrolovaná PGE. Pouze čtvrtina z nich je přímo spojena s hlavním businessem PGE! Skupina nyní prochází restrukturalizačním procesem, který by měl být dokončen v roce 2010. V průběhu tohoto procesu skupina plánuje vykoupit minoritní podíly ve společnostech přímo navázaných na hlavní business a prodat tzv. neprovozní aktiva, která se hlavního businessu více či méně netýkají, jako například 21% podíl v Polkomtelu, jednom z hlavních hráčů na polském telekomunikačním trhu. Tato restrukturalizace by měla společnosti přinést zeštíhlení struktury, efektivnější management, nižší provozní náklady a také dodatečnou hotovost.

• PGE vlastní licenci na výstavbu první jaderné elektrárny na území Polska. Její případná výstavba by potenciálně mohla zvýšit hodnotu společnosti díky nižším provozním nákladům, resp. vyšším ziskovým maržím.

blue chip

velmi kvalitní a likvidní akcie; většinou je součastí hlavních burzovních indexů

• PGE bude zahrnuto do indexu polských blue-chip akcií a buď předčasně již během prosince nebo při standardní revizi v březnu. Vzhledem k tomu, že polské penzijní fondy mají povinnost investovat 95 % prostředků do domácích firem, je zaručena určitá „nadstandardní“ poptávka, což může být z krátkodobého hlediska pro cenu akcie PGE pozitivním faktorem.

reklama
reklama