3 akcie o třetinu levnější než zbytek trhu

| Andrej Rády

Určovat akcie výhodné ke koupi pomocí poměru ceny akcie k (očekávanému) zisku bývá ošidné. Přesto se napříč sektory dají najít tituly, jejichž P/E doslova svádí k nákupu.

P/E ratio

Poměr tržní ceny akcie vůči čistému zisku na akcii. Nižší hodnota je považována za znak větší atraktivity pro investory.

Do ukazatele P/E mohou vstupovat faktory, které jej výrazně vychylují. Příkladem mohou být akvizice, investice a další jednorázové položky, které pochopitelně ukrojí notnou část zisku, a zvyšují tím celkový poměr ceny akcie k tomuto zisku.

U P/E, kde zisky (E) jsou predikce, například na celý letošní rok, může zase hrát roli přehnaný optimismus. Proč tedy nevzít zavděk reálným profitem v roce 2009? Tato data jsou sice "tvrdá", skutečná, ovšem celý svět a s ním většina firem a celých sektorů byly zasaženy krizí – čísla tak mnohdy sice přesně popisují výkonnost firem v tomto období, nejsou však směrodatná pro investory, neodrážejí atraktivitu titulů.

V neposlední řadě je otázkou, zda za cenu akcie (P) považovat pouze cenu na jejím domácím trhu, průměr ze všech trhů, kde je obchodována, a podobně. A co teprve ceny opcí – jak je do tohoto ukazatele zahrnout?

Dnešní 3 tipy jsou výsledkem snahy alespoň trochu eliminovat a zprůměrovat tyto vlivy.

  • Do zisku byl započítán průměr uplynulých čtyř "krizových" čtvrtletí a čtyř "optimistických" odhadů pro jednotlivé kvartály letošního roku.

  • Jednorázové položky nebyly do zisků vůbec započítávány.

  • Ze seznamu vypadly všechny firmy, které za uplynulý rok nevykázaly zisk nebo nejsou ziskové pro letošní rok v odhadech analytiků – to vyřadilo celou řadu bankovních titulů.

  • Ze zbytku byly dále vyřazeny firmy, kterým za uplynulý rok nerostly tržby oproti roku 2008. Růst tržeb byl brán jako prorůstový signál pro další období.

Průměrné P/E firem, které prošly tímto sítem, bylo téměř 20. 3 uvedené společnosti jsou tedy minimálně o třetinu levnější. Které to jsou?

  • 1
  • 2
reklama
reklama