Je akciový trh správně oceněn?

| Jana Horáčková

Kvůli některým pojmům v oblasti oceňování investoři občas narazí. Mýtus hodnoty a sen stát se příštím Warrenem Buffettem už mnohokrát skončily obrovskými ztrátami nebo výnosy, které ani nepokryly náklady a daně. Poměr tržní ceny vůči zisku (P/E) a další ukazatele nicméně zůstávají jedním z hlavních informačních zdrojů investičních stratégů a akciových investorů.

Investiční guru Jeremy Grantham, který jako jeden z mála správně předpověděl začátek akciové rally v březnu roku 2009, například věří v cyklus, ve kterém se vyvíjejí firemní zisky, a především marže.

Jedním z hlavních důvodů optimismu pro dalších pět výsledkových sezón byla expanze firemních marží a velice nízká očekávání analytiků.

Ohledně 4. čtvrtletí roku 2008 byli analytici extrémně negativní a silně podceňovali rychlost, s jakou byly společnosti schopny snížit své náklady. Taková stabilizace firemních marží byla nutná pro akciovou rally, když se zisky začaly zvětšovat mnohem rychleji, než by kdo čekal.

Firemní marže jsou extrémně cyklické. S růstem jsou společnosti schopny lépe řídit své náklady, najímat zaměstnance apod.. Pokud však ekonomika z jakéhokoliv důvodu oslabí, příjmy jsou nižší, náklady zůstanou stejně vysoké a zisky se nakonec sníží.

Podniky jsou za takových okolností kvůli záchraně zisků nuceny snížit náklady. To znamená, že zisky konstantně oscilují okolo průměru v závislosti na ekonomickém cyklu.

historické marže

V posledních 50 letech rostly firemní zisky v průměru o 9,5 %. Pokud vynásobíme hrubý domácí produkt (HDP) průměrným růstem zisků, dostaneme dlouhodobý trend, jak by měly firemní zisky vypadat. Poté srovnáme skutečné firemní zisky s tímto výsledkem a zjistíme tak, zda jsou firemní zisky "přehřáté", nebo se vyvíjejí v souladu s ekonomikou.

  • 1
  • 2
reklama
reklama