Dividendové hvězdy: Jak posoudit kvalitu dividendových akcií?

| Jana Horáčková

Které firmy z indexu S&P 500 jsou nejvíce ohroženy snižováním hodnot vyplácených dividend, a komu se naopak daří dobře? Jaká jsou vůbec kritéria pro posouzení vyplácených dividend u jednotlivých firem a jejich akcií?

1. kritérium: Výnos

Pokud hledáme dividendově zajímavé tituly, začněme u nejdůležitějšího faktoru – výnosu. Akcie, u nichž existuje riziko nevyplacení dividendy nebo snížení její výše, možná vynášejí okolo 2 až 3 %. Zaměřme se však na akcie z indexu S&P 500 vynášející více než 6 %, jež budou mít pravděpodobně v portfoliu investoři zaměření na dividendové výnosy.

2. kritérium: Ziskovost

Dalším kritériem pro výběr dividendových akcií je ziskovost firem. Lze ji posuzovat podle čistého nebo provozního zisku. Provozní zisk je tvořen výnosy z běžných operací bez mimořádných položek. Dává tak obvykle relevantnější informaci o kondici firmy než čistý zisk, který navíc může být ovlivňován, aby vypadal co nejlépe.

Z firem, jejichž akcie nabízejí vysoký výnos, zaznamenalo v minulém roce záporný růst provozních výnosů těchto osm společností:

Vysoká dividenda a klesající zisk

To však neznamená, že je výplata dividendy ohrožena nebo že se bude dividenda snižovat. I přes pokles provozního zisku se stále jedná o velmi výnosné tituly.

3. kritérium: Výplatní poměr

Výplatní poměr (payout ratio) představuje procento, které firma vyplácí ze svého zisku na dividendě. Je spolehlivým ukazatelem toho, zda bude dividenda v dané výši vyplacena. Srovnáme-li výši zisku s objemem peněz vyplaceným na dividendách, získáme informaci, zda bude firma schopna vyplácet současnou dividendu i za zhoršených podmínek.

Firmy, u nichž hrozí snížení dividendy

Hodnoty přes 100 % znamenají, že firma vyplácí více, než vydělává, což zvyšuje pravděpodobnost budoucího snižování dividendy. Uvedené společnosti mají výplatní poměr nad 90 %.

  • 1
  • 2
reklama
reklama