Vydělejte na růstu, ale s rozvahou

| Radim Dohnal

V loňském prvním čtvrtletí akciový trh zaznamenal dramatický pokles. Panovala nervozita, dno se zdálo být daleko, nikdo neočekával tak silná a razantní opatření, která propad zastavila. Ceny akcií začaly stoupat. Příběh roku 2009 se letos nebude opakovat, krize je za námi a nastává oživení. Jak prostřednictvím zahraničních titulů vydělat na růstu a neprodělat?

První pololetí pro cyklické tituly, druhé pro defenzivní

Obchodování je v letošním roce obtížnější než kdy dříve, do konce roku 2010 preferujeme tržně neutrální strategii "kup a prodej". První polovina roku 2010 je dobrá pro nákup akcií společností zabývajících se výrobou a distribucí energií. Energetika je stabilní sektor v každé situaci s dobrou finanční kondicí a stabilními dividendami. Těží především z globálního ekonomického oživení, vzestupu poptávky po zdrojích a ze zatím stále ještě levných vstupů. Ani toto však neplatí paušálně, je třeba si vybrat konkrétní společnost a tu konzultovat s analytikem.

Ve druhé polovině roku budeme preferovat nákup spíše defenzivních titulů. Tedy těch titulů, jejichž výsledky nejsou propojeny s aktuálním stavem dané země a které jsou spojeny se zajímavými dividendami. Mezi defenzivní cenné papíry patří například akcie telekomunikačních společností, utilit, potravinářských nebo tabákových firem. Jedním z našich preferovaných odvětví pro druhou polovinu roku 2010 jsou telekomunikace.

Saxo Bank - názor na jednotlivé sektory

Asijský výběr, brazilská káva a americká jistota

Z teritoriálního hlediska fandíme především Asii, a to konkrétně Indonésii a Vietnamu. Indii nezavrhujeme, je zde však třeba obezřetný přístup, a Čínu rozhodně vynecháváme. Naše nevůle vůči Číně má několik důvodů. Je to jednak vysoká cena akcií, a jednak strukturální problémy země. Čínské banky jsou ve špatné kondici, ekonomika je zaměřená výhradně na export, pro případ jeho propadu neexistuje plán B, k optimismu nepřispívá ani navázanost čínské měny na americký dolar a politické zřízení.

  • 1
  • 2
reklama
reklama